Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2003
Size
Small
Employees
40
Revenue
34 MDKK
Gross profit
30 MDKK
Operating Profit (EBIT)
2,791,890 DKK
Profit for the year
48 MDKK
Equity
70 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/792
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,737/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Jörg Baumgart 1Chairman of board
Christian Kessy 1Boardmember
Søren Stoltenberg Vilmand 6Boardmember

Rights certificate

Selskabet tegnes af (i) bestyrelsesformanden sammen med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, (ii) to direktører sammen eller (iii) den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameDet Danske Madhus Aps
Alternate namesDanske Madhus Aps, Ddm Holding 1 Aps, Ddm Holding 2 Aps, Det Danske Madhus Holding Aps, P-Ddm 2014 Aps, P-Ddm Holding 2019 Aps, Danske Madhus A/S, Det Danske Madhus Holding A/S, House Of Convenience Food A/S Show more
CVR27385354
AddressRoholmsvej 11D, 2620 Albertslund
IndustryOther food services [562900]
Webwww.detdanskemadhus.dk
Established01-10-2003 (20 yr)
First financial statement period01-10-2003 to 31-12-2004
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees50 (man years:46)
Advertising protectionYes
AuditorInforevision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 20-06-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital666,667 DKK
500,000 DKK (01-10-2003 - 26-11-2003)
Articles of assoc. last06-06-2023

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og levering af mad til såvel det offentlige som det privatecateringmarked, udbringning af mad og aktiviteter i tilknytning hertil, praktisk bistand i hjemmet til ældre,handicappede eller syge, supermarked (herunder udbringning af kolonialvarer), samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
34,021
+20%
28,320
-4%
29,466
+1%
Gross Profit
29,772
+18%
25,237
+2%
24,830
+10%
Profit for the year
48,049
+7%
44,792
-2%
45,589
+48%
Equity
69,917
+13%
61,868
+5%
59,076
+8%
Total Assets
116,431
+5%
110,765
+34%
82,715
+7%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Koncernens omsætning udgjorde m.kr. 332 mod m.kr. 320 i 2020, svarende til en vækst på 4%.
•Omsætningen i kernesegmentet, visiterede borgere har haft en tilfredsstillende fremgang på 6% og web salg til private er gået fr em med 27%. Omvendt har der været en mindre tilbagegang i salget til plejehjem og specialinstitutioner på 3%, i forhold til de budgettere de forventninger. DDM vil fremadrettet øge fokus på markedsmuligheder i det private segment, samtidig med at fokus og udvikling i kernesegmenterne: Visiterede
borgere, plejehjem og specialinstitutioner ligeledes vil få øget opmærksomhed 2022, da koncernen ser gode muligheder for yderligere vækst i disse segmenter. DDM oplever en stigende interesse for den viden og kompetencer DDM har om ernæring, diæter og special kost til borgere medfor eksempel dysfagi eller ”efter ordinerede diæter”, hvorfor disse special områder ligeledes vil få et særligt fokus fremadrettet. Blandt an det med
oprettelse af et centralt center for udvikling og tilberedning af lige netop disse diæt former.
•Koncernens aktiviteter udviste i regnskabsåret 2021 en bruttofortjeneste på m.kr. 161,2 mod m.kr. 154,7 i 2020, svarende til stigning på 4,3%. EBITDA udgjorde således m.kr. 68,3 mod m.kr. 65,4 i 2020. Resultat før skat udgjorde m.kr. 64,0 mod m.kr. 60,1 i 2020.
•Koncernens egenkapital udgjorde m.kr. 73,6 og soliditetsgraden udgjorde 49,9% pr. 31. december 2021.
Der har i regnskabsåret 2021 været fokus på optimeringer i produktionen, effektivisering af administrative processer samt udvikling af virksomhedens markedsføringsplatform, med henblik på at kunne efterleve koncernens strategiske ambitioner. I 2021 er der således succesfuldt eksekveret af på den strategi, der blev lagt i 2020 strategi (”Fornyelse og Tradition” 2020 2025), der skal understøtte koncernens ambitioner inden for perfektionering af
vores nuværende madretter, for at være på forkant med høj madkvalitet gennem produktfornyelse og produktudvikling kvalitetsudvikling med henblik på at skabe endnu bedre madoplevelser for ældre i Danmark.

Det Danske Madhus A/S har taget det første skridt i retning af at digitalisere koncernens salgskanal, og har i 2021 videreudviklet den eksisterende webplatform ( www.detdanskmadhus.dk ). Den digitale udvikling skal i fremtiden udvikles yderligere med henblik på at få en større del af det stadigt stigende marked for færdigretter og det stigende behov for convince food generelt. I den forbindelse har der ligeledes været fokuseret på organisationsudvikling blandt andet ved ansættelse af ny Produktudviklingschef og ny Kommerciel direktør.
På ovenstående baggrund anser ledelsen resultatet for at være tilfredsstillende, idet planlagte forbedringer er gennemført til forventet niveau, ligesom koncernen nu står med en stærk platform og organisation til fortsat at levere den gode madoplevelse til fremtidens ældre.
23-03-2022

Map