Company type
Limited Corporation
Established
2006
Size
Small
Employees
25
Revenue
- DKK
Gross profit
18 MDKK
Operating Profit (EBIT)
2,554,416 DKK
Profit for the year
2,004,076 DKK
Equity
2,541,528 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
186/2,808
"Top 10%"
Rank in Denmark
39,271/353,569
"Top 35%"

Top management top 3

Jesper Risom 5Director

Board top 3

Karsten Ramsing Thunbo 7Chairman of board
Jesper Risom 5Boardmember
Christian Fuglsbjerg 4Boardmember

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktør i forening med 3 bestyrelsesmedlemmer.

Company information based on CVR

NameDansk Revision Slagelse Godkendt Revisionsaktieselskab
Alternate namesDansk Revision Korsør Godkendt Revisionsaktieselskab, Dansk Revision Sorø Godkendt Revisionsaktieselskab, Dansk Revision Slagelse-Sorø Godkendt Revisionsaktieselskab, Support-Team Slagelse A/S Show more
CVR29919801
AddressNdr.Ringgade 74, 4200 Slagelse
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Established22-09-2006 (17 yr)
First financial statement period22-09-2006 to 30-09-2007
Company typeLimited Corporation
Number of employees30 (man years:27)
Advertising protectionYes
AuditorRevisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S since 22-09-2006
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital500,000 DKK
1,600,000 DKK (26-10-2012 - 27-09-2022)
1,200,000 DKK (22-09-2006 - 25-10-2012)
Articles of assoc. last28-09-2022

Purpose

Selskabets formål er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
17,760
+3%
17,184
+1%
16,980
+0%
Profit for the year
2,004
-48%
3,887
+30%
2,995
+60%
Equity
2,542
-67%
7,687
+67%
4,595
+19%
Total Assets
7,245
-43%
12,673
+12%
11,350
+26%

Mangement review

Management's review
Virksomhedens væsentligste aktiviteter Selskabet driver rådgivnings- og revisionsvirksomhed i Dansk Revision Kæden og via datterselskabet Nomia Slagelse ApS udføres outsourcing af økonomistyring med fokus på digitalisering. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er et overskud på 2.004 TDKK mod et overskud på 3.887 TDKK sidste år, hvor resultatet indeholdt gevinst på 850 TDKK ved omlægning af realkreditlån. Efter indregning af årets resultat udgør egenkapitalen 2.542 TDKK. Datterselskabet Ndr. Ringgade 74 A/S, der ejer ejendommen, hvorfra virksomheden drives er frasolgt primo regnskabsåret. Aktivitetsniveau har i regnskabsåret været tilfredsstillende. Indtjeningen er dog bl.a. påvirket af organisatoriske ændringer og omkostninger forbundet hermed. Der forventes for det kommende år et tilsvarende aktivitetsniveau og en forbedret indtjening. Ledelsen har igangsat en proces for at forøge fokus på selskabets ESG-profil, hvilket omfatter processer for identifikation af væsentlige områder og implementering af forbedrende tiltag på disse områder: På medarbejdersiden er der særligt fokus på godt arbejdsmiljø med psykologisk tryghed, work/life balance og videreuddannelse. På miljøsiden er der fokus på genanvendelse af affaldsprodukter, herunder papir og udtjent it-udstyr, samt reduktion af selskabets CO2-aftryk, bl.a. ved i regnskabsåret at have etableret eget solcelleanlæg som dækker en stor del af energiforbruget. På governance-siden er der fokus på udvidelse af ledelseskompetencerne og gennemsigtighed i ledelsesprocessen. Ledelsen vil i kommende regnskabsår fortsætte processen med at formalisere og styrke ESG-profilen, herunder sætte relevante målsætninger og foretage målinger på udvalgte KPI’er. Hændelser efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.
Date of general meeting: 27-10-2023

Map