Company type
Limited Corporation
Established
2003
Size
Medium
Employees
54
Revenue
- DKK
Gross profit
37 MDKK
Operating Profit (EBIT)
10 MDKK
Profit for the year
7,597,922 DKK
Equity
30 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/2,067
"Top 10%"
Rank in Denmark
14,694/342,233
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Charlotte Brovil 1Chairman of board
Jens Dentov Pedersen 1Boardmember
Christina Fobian Wiemann 3Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør.

Company information based on CVR

NameCh Byg A/S
CVR27230970
AddressBækgårdsvej 66, 4140 Borup
IndustryBricklayers [439910]
Established30-06-2003 (20 yr)
First financial statement period01-01-2003 to 31-12-2003
Company typeLimited Corporation
Number of employees57 (man years:49)
Advertising protectionNo
AuditorBarrett Revisionsanpartsselskab since 18-05-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionDanske Bank
Company capital500,000 DKK
200,000 DKK (30-06-2003 - 30-11-2006)
Articles of assoc. last16-06-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udføre entreprenørarbejde samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
36,853
+1%
36,488
+23%
29,555
+12%
Profit for the year
7,598
-25%
10,175
+58%
6,456
+22%
Equity
29,690
-5%
31,093
+16%
26,917
+6%
Total Assets
47,144
0%
47,236
+13%
41,875
+5%

Mangement review

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forholdVi er glade for at kunne præsentere vores ledelsesberetning for regnskabsåret 2022 for CH BYG A/S. Det har været et år præget af udfordringer og muligheder, og vi er glade for at kunne meddele, at CHBYG A/S igen i år har klaret sig tilfredsstillende. Selskabets resultat før skat er 9.753.676 kr. i 2022, og selskabets balance udviser en egenkapital 29.690.440 kr. CH BYG A/S har opnået en fortsat vækst og en solid økonomisk performance, hvilket vi anser for tilfredsstillende. I løbet af det forgangne år har vi fortsat vores strategiske fokus på spændende bygge- og anlægsentrepriser i Danmark, herunder vores speciale restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Vi er ved at afslutte restaureringen af Nyboder etape II, hvor vi har været i gang de sidste 5 år. Bæredygtighed og miljøledelse I 2022 har vi investeret væsentligt i miljøledelse og ansat en fuldtids bæredygtighedsleder. Vi udvikler et professionelt miljøledelsessystem og arbejder målrettet efter en ISO 14001:2015 certificering. Vi forventer at bestå hovedefterprøvningen i maj måned 2023. En ekstern audit af vores miljøledelsessystem under standarden ISO 14001 vil udføres en gang årligt af Bureau Veritas. Gennem miljøledelsessystemet indfører vi nye politikker løbende med henblik på at sikre, at vi altid overholder vores bindende forpligtelser og lovkrav på miljøbeskyttelsesområdet samt, at vi øger vores miljøpræstation systematisk over tid. I den sammenhæng er videns- og kompetenceudvikling inden for miljøledelse et vigtigt element i vores overordnet forretningsstrategi, herunder med hensyn til bl.a. nedenstående emner: Anvendelsen af genbrugsmaterialer og alternative byggematerialer, der har et mindre miljøaftryk, når sammenlignet med branchens konventionelle materialer Forebyggelse og begrænsning af miljøgener, der kan opstå under udførelsen af vores byggeopgaver Kommende krav om livscyklusvurderinger i store renoveringer Kernedokumenterne i vores miljøledelsessystem, herunder vores miljøpolitik, miljømål og en kortlægning af vores væsentlige miljøforhold og -påvirkninger, vil offentliggøres på vores nye hjemmeside, når den lanceres i maj 2023. Ligeledes vil vores årlige klima- og miljøregnskab, som er udarbejdet iht. GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, foreligge på hjemmesiden. Digitalisering og digital sikkerhed I 2022 investerede vi væsentligt i digitalisering og digital sikkerhed. I samarbejde med eksterne digitaliseringskonsulenter startede vi med at få udarbejdet en kortlægning af vores eksisterende IT-miljø og –infrastruktur samt en behovsafklaring for den videre udvikling. Nu kører vi et omfattende implementeringsprojekt, der omfatter bl.a. følgende: En ny netværksforbindelse, der har en meget stærkere firewall Opgraderede antivirus og sikkerhedsfiltrering på vores digitale enheder Installering af flere supplementære WIFI-punkter, der giver en bedre internetdækning og en hurtigere trådløs internetforbindelse på vores kontorbygning Oprettelse af en AD-platform (active directory), der muliggør oprettelsen af sikkerhedsgrupper i forbindelse med vores dokumentstyring Implementering af en udvidet og opdateret Sharepoint-løsning, der muliggør en mere strømlinet dokumentstyring og intern kommunikation En nye hjemmeside, der giver bedre muligheder for at kommunikere og engagere med vores interessenter og omverdenen Organisation og bemanding Vi har styrket vores organisation i løbet af det forgangne år ved at ansætte flere dygtige medarbejdere og investere i kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og vi vil fortsat arbejde på at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø, som fremmer motivation, innovation og kreativitet. Vi overvåger vores sociale præstationer ved at rapportere om antallet af ansatte, vores medarbejderes trivsel, vores involvering i samfundet og vores CSR-aktiviteter.I fremtiden ønsker vi fortsat at styrke vores position som en førende aktør inden for byggebranchen på det danske marked ved at arbejde målrettet på at skabe en sund forretning i vækst. På vegne af bestyrelsen og ledelsen af CH BYG A/S vil jeg gerne takke vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for deres fortsatte støtte i løbet af det forgangne år. Vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde i fremtiden. Med venlige hilsner, Christina Wiemann Administrerende direktør, CH BYG A/SSelskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
16-03-2023

Map