Company type
Limited Corporation
Established
2007
Size
Large
Employees
1,486
Revenue
1,610 MDKK
Gross profit
488 MDKK
Operating Profit (EBIT)
437 MDKK
Profit for the year
338 MDKK
Equity
146 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/12,752
"Top 10%"
Rank in Denmark
535/331,672
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Jens Heimburger 57Chairman of board
Anne Mette Larsen 8Boardmember
Christian Thygesen 17Boardmember

Legal owners - top 3

100%Carelink Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameCarelink A/S
CVR30568176
AddressAlsvej 21, 8940 Randers SV
IndustryTemporary employment agency activities [782000]
Established25-04-2007 (15 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees3889 (man years:1352)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 12-05-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last26-06-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udøve servicevirksomhed for private samt offentlige myndigheder.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
1,610,427
+298%
405,092
+9%
370,236
-
Gross Profit
488,086
+1,592%
28,846
-9%
31,754
+3%
Profit for the year
338,328
+7,326%
4,556
-44%
8,135
-19%
Equity
145,686
+849%
15,348
-33%
22,992
+22%
Total Assets
373,487
+170%
138,340
+120%
62,965
+4%

Mangement review

Koncernens 0resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 339.835 t.kr. mod et overskud på 4.556 t.kr. sidste år, og koncernens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 147.193 t.kr.

Ledelsens forhåndsforventninger til regnskabsåret var at øge markedsandele og opretholde positiv indtjening. Årets resultat overstiger væsentligt ledelsens forhåndsforventninger og anses som værende yderst tilfredsstillende.
Det øgede aktivitetsniveau skyldtes i høj grad den ekstraordinære indsats, der er ydet i forbindelse med COVID-19 antigen testaktiviteter i Danmark. Levering af testkapacitet i Region Syddanmark står som en af de største og mest krævende foretagender i Carelink-koncernens historie og er et klart eksempel på godt offentligt-privat samarbejde, hvor Carelink-koncernen støttede sundhedssystemer under pres og dermed samfundets infrastruktur.

Den samlede omsætning for koncernen udgjorde i regnskabsåret 1.736.323 t.kr., hvoraf COVID-19 aktiviteter udgjorde 1.032.647 t.kr. af den samlede omsætning i 2021. Kerneforretningen, som er koncernens forsættende aktiviteter, vækstede ligeledes og nåede i 2021 en omsætning på 703 mio. kr. i regnskabsåret 2021.
Ikke finansielle forhold
Carelink-koncernen vægter nære relationer, og den gode personlige kontakt til både medarbejdere og kunder. Fra rekruttering, over formidlingen af engagerede kompetente medarbejdere, og gennem opfølgning på alle opgaver, sikres kvalitet for både medarbejdere, kunder og borgere.
22-04-2022

Map