Company type
Limited Corporation
Established
1999
Size
Micro
Employees
2
Revenue
191 MDKK
Gross profit
78 MDKK
Operating Profit (EBIT)
22 MDKK
Profit for the year
33 MDKK
Equity
432 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/65
"Top 10%"
Rank in Denmark
4,787/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Henning Kruse 14Chairman of board
Claus Ørnbjerg Christensen 13Boardmember
Peter Rønne Færch 9Boardmember

Legal owners Top 3

100%Aura Energi A.M.B.A.

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren og formanden i forening, af direktøren eller formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameAura Fiber A/S
Alternate namesAura Fiber Ge A/S, Aura Fiber Øe A/S, Østjysk Energi Erhverv A/S Show more
CVR21628549
AddressKnudsminde 10, 8300 Odder
IndustryConstruction of utility projects for electricity and communications [422200]
Established04-03-1999 (23 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees2 (man years:1)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 14-04-2008
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital50,000,000 DKK
30,000,000 DKK (18-12-2014 - 29-09-2016)
25,000,000 DKK (27-12-2010 - 17-12-2014)
15,000,000 DKK (06-12-2007 - 26-12-2010)
5,000,000 DKK (29-03-2006 - 05-12-2007)
500,000 DKK (18-03-2002 - 28-03-2006)
Articles of assoc. last18-05-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er etablere og drive fiberinfrastruktur med tilhørende salg af produkter og services samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
191,201
+9%
175,251
+8%
162,679
+11%
Gross Profit
78,246
+29%
60,891
+45%
41,935
+15%
Profit for the year
32,902
+131%
14,264
+8%
13,161
-
Equity
432,281
+8%
399,379
+4%
385,115
+4%
Total Assets
908,427
+6%
856,680
+4%
826,859
+6%

Mangement review

Årets resultat
Årets resultat udgør 32.902 t.kr., hvorefter egenkapitalen udgør 432.281 t.kr. pr. 31. december 2021 og balancesummen 908.427 t.kr.

Ved indgangen til 2021 var forventningen en stor vækst i antal kunder og en omsætning på ca. 180 mio.kr. 2021 blev et rekordår og omsætningen oversteg 190 mio.kr., mens EBIT blev på 22 mio.kr. mod en forventning på omkring 12 mio.kr.
Investeringer
Årets investeringer udgør 90.845 t.kr. Investeringsniveauet er øget med 12 mio.kr. i forhold til sidste år, da såvel fibernet som IT-systemer klargøres til åbningen af fibernettet.
ÅRET 2021
2021 blev et rekordår for AURA Fiber, hvor såvel antallet af kunder som indtjeningen blev rekordstor. Endvidere blev der indgået samarbejdsaftaler med Fibia, som danner grundlaget for den fremtidige vækst.
For AURA Fiber blev 2021 et år præget af vækst på en række områder. Corona fortsatte sin påvirkning, og det skabte nye og vedvarende behov hos både virksomheder og private for en hurtig, stabil og sikker infrastruktur, der kan håndtere hjemmearbejdspladser, digitale møder, virtuel undervisning og underholdning til hele familien.
Fibernettet er overlegent, når det kommer til hastighed, sikkerhed og ubegrænset mængde af dataoverførsel, og det fik stadig flere kunder øjnene op for.
Flere kunder og hurtigere forbindelser
Det betød en fortsat stigning i antallet af kunder, så det ved udgangen af året var det højeste nogensinde. Der er ingen tvivl om, at tilgangen af kunder har været hjulpet af, at AURA Fiber via mangeårige investeringer i lokalområdet, og som et af de første selskaber i landet, kunne tilbyde alle andelshavere en fiberforbindelse, samt at vi gennem en prioriteret og fokuseret indsats har en af landets hurtigste eftertilslutningstider.
Udover at vi kan notere en væsentlig kundetilgang, er det også en klar tendens, at vores kunder ønsker at opgradere deres fiberforbindelser til at kunne håndtere det øgede dataforbrug.

Såvel antallet af kunder som den stigende opgradering af kundernes fiberforbindelse betyder, at selskabets indtjening er højere end forventet – og den højeste nogensinde.
Nye samarbejdsaftaler med Fibia
I 2021 indgik vi samarbejdsaftaler med Fibia, der indeholder tre overordnede elementer:
Driftssamarbejde
Wholesale-samarbejde
Salg af AURAs aktieandel i waoo
Det er vores klare oplevelse, at der er et strategisk match mellem Fibia og AURA, både hvad angår værdier, geografi og ønsker til det fremtidige samarbejde.

Vi har indgået aftaler, der tilfredsstiller begge parter. Det giver kunderne øgede muligheder i fremtiden, sikrer større vækst gennem wholesale og en billigere drift af fibernettet end i dag.

Salget af vores aktieandel i Waoo til Fibia giver et strategisk udgangspunkt, som sikrer bedre forudsætninger for fremtidig indtjening og minimering af risici. Aftalen indebærer naturligvis, at vi fortsat kan tilbyde Waoo-produkter til vores kunder og andelshavere.
Erhvervsstyrelsens vurdering af AURAs markedsposition
EU-kommissionen har nu godkendt Erhvervsstyrelsens vurdering om at AURA har en dominerende markedsposition på bredbåndsmarkedet (SMP-status). Der er dog ikke modtaget nogen endelig afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, og det er dermed uafklaret, i hvilket omfang AURA skal reguleres.
Uagtet eventuelle vilkår fra Erhvervsstyrelsen for AURAs åbning af fibernettet, bliver det største fokus i 2022 at sikre etablering af systemer – i samspil med wholesale-platformen hos Fibia – til forventeligt at kunne åbne nettet med automatiserede processer ultimo 2022.

I løbet af 2021 havde vi de første dialoger med serviceprovidere, som ønsker at komme ind på AURAs net. I slutningen af 2021 indgik vi en aftale med Fastspeed, der dermed blev den første eksterne serviceprovider på vores fibernet.

Det betyder, at vi har åbnet vores net et år før, de automatiserede processer er klar, og allerede fra starten af 2022 kunne der købes Fastspeed-produkter på AURAs fibernet.
28-04-2022

Map