Company type
Limited Corporation
Established
2000
Size
Small
Employees
23
Revenue
- DKK
Gross profit
13 MDKK
Operating Profit (EBIT)
1,744,477 DKK
Profit for the year
631,254 DKK
Equity
11 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/13
"Top 35%"
Rank in Denmark
78,099/336,950
"Top 35%"

Top management top 3

Board top 3

Andreas Husfeldt Knudsen 13Chairman of board
John Jens Peter Johansen 3Boardmember
Michael Aarup Damsø 3Boardmember

Legal owners top 3

66.67-89.99%Md 2007 Holding Aps
25-33.32%Conwin Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameAlaska A/S
Alternate namesKimex A/S Show more
CVR25590627
AddressLøkkebyvej 12, Tullebølle, 5953 Tranekær
IndustryManufacture of refined petroleum products [192000]
Established01-09-2000 (23 yr)
First financial statement period01-09-2000 to 30-04-2001
Company typeLimited Corporation
Number of employees28 (man years:21)
Advertising protectionNo
AuditorRevisorgruppen V/Gotfredsen I/S since 19-11-2020
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital1,500,000 DKK
1,000,000 DKK (10-11-2000 - 07-01-2019)
125,000 DKK (01-09-2000 - 09-11-2000)
Articles of assoc. last08-01-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er handel og produktion og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
12,932
-28%
17,930
+41%
12,746
+13%
Profit for the year
631
-86%
4,481
+67%
2,675
+230%
Equity
11,119
-24%
14,648
+14%
12,859
+17%
Total Assets
35,161
+27%
27,771
+9%
25,453
-4%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et overskud på kr. 631.254, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på kr. 11.118.602.
Som omtalt i ledelsesberetningen til årsrapporten for år 2020/21, var der på daværende tidspunkt betydelig tvivl om mulighederne for, at realisere et tilfredsstillende resultat i den kommende periode. Væsentligste årsag var frygten for udviklingen i råvarepriser, fragtpriser m.v. i tiden efter Corona. Denne frygt har desværre vist sig velbegrundet, for siden da har indkøbspriserne på alle varetyper der anvendes i vores produktion været på himmelflugt. Det samme har været tilfældet med alle typer af ydelser, herunder ikke mindst fragt og energi, og alt dette har medvirket til betydelig højere fremstillingsomkostninger. Det er ikke muligt, at overvælte alle disse påtvungne omkostninger løbende, og set på denne baggrund anser ledelsen årets resultat for ganske tilfredsstillende.

Vi må forvente, at også den kommende periode vil være præget af et højt og stadig stigende prisniveau, ligesom der knytter sig stor usikkerhed omkring omkostningsniveauet for alle energityper, og der vil derfor være fokus på løbende at kunne hæve salgspriser, så der opnås den højst mulige omkostningsdækning.

Der vil fremdeles også være fokus på, at reducere selskabets afhængighed af vilkårlige sæsonudsving, ligesom vi vil intensivere bestræbelserne på, at automatisere vores produktionsprocesser, bl.a. via investering i pakkerobotter og mere moderne og lønsomme fyldelinier. Der skal også fortsat investeres i vores nye industriejendom i Rudkøbing, således at mulighederne for at ekspandere produktionsmængden og forøge vores lagerkapacitet kan realiseres.

Udover den omtalte store usikkerhed omkring pris- og omkostningsniveau, må det også forventes, at der det kommende år vil være stor risiko for forsyningsproblemer af mange varetyper, så på den helt korte bane, vil det være behæftet med stor usikkerhed, at forudsige noget konkret om fremtidige resultatforventninger. I det scenarie, at verden stille og roligt går mod normale tilstande, er ledelsen dog ganske fortrøstningsfuld med hensyn til, at opnå et tilfredsstillende indtjeningsniveau.
27-10-2022

Map