Company type
Limited Corporation
Established
2000
Size
Small
Employees
21
Revenue
- DKK
Gross profit
17 MDKK
Operating Profit (EBIT)
5,452,001 DKK
Profit for the year
3,215,194 DKK
Equity
14 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/14
"Top 35%"
Rank in Denmark
27,324/342,330
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Andreas Husfeldt Knudsen 15Chairman of board
John Jens Peter Johansen 3Boardmember
Michael Aarup Damsø 3Boardmember

Legal owners top 3

66.67-89.99%Md 2007 Holding Aps
25-33.32%Conwin Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameAlaska A/S
Alternate namesKimex A/S Show more
CVR25590627
AddressLøkkebyvej 12, Tullebølle, 5953 Tranekær
IndustryManufacture of refined petroleum products [192000]
Established01-09-2000 (23 yr)
First financial statement period01-09-2000 to 30-04-2001
Company typeLimited Corporation
Number of employees28 (man years:24)
Advertising protectionNo
AuditorRevisorgruppen V/Gotfredsen I/S since 19-11-2020
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital1,500,000 DKK
1,000,000 DKK (10-11-2000 - 07-01-2019)
125,000 DKK (01-09-2000 - 09-11-2000)
Articles of assoc. last08-01-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er handel og produktion og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
16,651
+29%
12,932
-28%
17,930
+41%
Profit for the year
3,215
+409%
631
-86%
4,481
+67%
Equity
13,798
+24%
11,119
-24%
14,648
+14%
Total Assets
37,723
+7%
35,161
+27%
27,771
+9%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2022/23 udviser et overskud på kr. 3.215.194, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en egenkapital på kr. 13.798.180.
Efter de ekstreme store udfordringer med forsyningsproblemer og især de konstant stigende priser på både råvare- og energimarkedet, som prægede 21/22-regnskabet, har vi i det seneste år oplevet en noget mindre volatil og mere kontrolleret udvikling. Man kan dog ikke tale om en normalisering, men det inflationære pres har været aftagende, og opgaven med at overvælte en del af de stigende indkøbspriser på vores salgspriser har været på et niveau, der har gjort det muligt at dække en større del af omkostningerne. På denne baggrund anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende.

Selvom vi kan spore en vis stabilisering i forsyningssituationen, knytter der sig dog for den kommende periode stadig en del usikkerhed omkring prisniveauet på råvarer og energiformer til fremstilling. Der vil derfor være stor opmærksomhed rettet mod, at uundgåelige omkostninger i videst muligt omfang overvæltes, ligesom der fremover stadig vil være fokus på at reducere selskabets afhængighed af vilkårlige sæsonudsving. Vi fortsætter med investeringer i vores nye industriejendom i Rudkøbing for at realisere planerne om at øge vores produktions- og lagerkapacitet.

Det kommende år vil imidlertid også omfatte en række myndighedskrav, som vil kræve væsentlige investeringer i både IT og administrativt personale. Den nye bogføringslov skal implementeres hvilket kræver nyt ERP-system, og der indføres nye regler for producentansvar for emballage, som vil medføre betydelige arbejdsopgaver i relation til indberetninger og udgifter til køb af IT-løsninger til håndtering heraf. På lidt længere sigt vil vi også - i et vist omfang - blive omfattet af krav om udarbejdelse af grønne regnskaber, samt reglerne for ESG-rapportering. For at opfylde disse nye myndighedskrav, vil det være nødvendigt med en hurtig opnormering af de administrative ressourcer. Omkostninger i forbindelse hermed, betydelige stigende renteomkostninger, samt den fortsat generelle usikkerhed på råvare- og energimarkedet vil naturligvis indvirke negativt på resultatforventningerne for kommende år. På trods af dette er der også forventninger til andre initiativer til at styrke vores position på markedet, og ledelsen anser et tilfredsstillende resultatniveau for at være inden for rækkevidde.

Årets opkøb.

Vi har pr. 01.11.2022 overtaget samtlige anparter i selskabet Cobb Scandinavia ApS, Nykøbing M. Dette selskabs væsentligste aktiviteter er import og forhandling af gas- og kulgrill samt tilbehør. Cobb Scandinavia ApS er herefter 100% ejet af Alaska A/S, og rapporterer selvstændigt.
01-11-2023

Map