Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2017
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-2,062,703 DKK
Operating Profit (EBIT)
-2,062,703 DKK
Profit for the year
-2,059,824 DKK
Equity
-3,653,170 DKK
The current company has a special status
Notice that the current company is registered with the following status: Dissoluted after liquidation (07-07-2021).
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/2
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
316,648/324,806
"Lowest 10%"

Company information based on CVR

NameAerial & Maritime Denmark Aps
CVR38859935
AddressVedhavevej 3, Fajstrup, 8471 Sabro
IndustrySpace transport [512200]
Established/terminated14-08-2017 - 07-07-2021 (4 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees (CVR)
Advertising protectionYes
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital50,100 DKK
50,100 DKK (08-12-2020 - 07-07-2021)
50,000 DKK (14-08-2017 - 07-12-2020)
Articles of assoc. last08-12-2020

Member of industries

Financial Statement

 20192018
Currency/unit000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
Gross Profit
-2,063
-
-1,643
-
Profit for the year
-2,060
-
-1,643
-
Equity
-3,653
-
-1,593
-
Total Assets
301
-
563
-

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttotab udgør -2.062.703 kr. mod -1.642.829 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for som forventet.

Selskabets aktiviteter har gennem regnskabsperioden været fokuseret omkring salg- og markedsføring samt forberedelse af implementering af egen konstellation af nanosatellitter. Grundet eksterne forhold er opsendelse af konstellationen forsinket, hvilket medfører at forventninger til omsætning ikke er blevet opfyldt.

Selskabet har tabt egenkapitalen. Ledelsen forventer at retablere egenkapitalen ved fremtidig indtjening eller kapitalforhøjelse. Det er ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig likviditets- og kapitalberedskab det kommende år. Det er ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at de stillede kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med behovet, og årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.
31-08-2020

Map