Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2009
Size
Micro
Employees
1
Revenue
- DKK
Gross profit
655,679 DKK
Operating Profit (EBIT)
41,941 DKK
Profit for the year
232,974 DKK
Equity
-368,365 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/16
"Top 35%"
Rank in Denmark
110,734/322,278
"Around avg"

Top management Top 3

Board Top 3

Martin Sandy Shalmi 15Chairman of board
Jens Sønderberg Frederiksen 4Vice chairman
Claus Østergaard 7Boardmember

Legal owners Top 3

25-33.32%Hot Air Holding Aps
25-33.32%Martin Sandy Shalmi
25-33.32%Thin Air Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af formanden og en direktør i forening.

Company information based on CVR

Name21St North Aps
CVR32445705
AddressWillemoesvej 5, 5700 Svendborg
IndustrySupport activities for other mining and quarrying [099000]
Established07-09-2009 (12 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees1 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorRevisionsfirmaet Peder Holt Registreret Revisionsanpartsselskab since 07-09-2009
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionJyske Bank
Company capital125,000 DKK
Articles of assoc. last23-09-2016

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er mineralefterforskning og dermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
656
-35%
1,010
-4%
1,052
-21%
Profit for the year
233
+19%
195
-
-236
-
Equity
-368
-
-601
-
-796
-
Total Assets
500
+330%
116
-55%
258
-83%

Mangement review

2020 var året hvor 21st NORTH udover at skulle navigere gennem Covid-19 pandemien, også skulle ledes uden den faste direktørstab på fuld tid. Direktionens primære opgave var således, at administrere selskabets aktiviteter indenfor mineralbranchen bl.a. ved hjælp af konsulenter, ansat specifikt til de enkelte opgaver. Samtidig blev det i foråret besluttet at reducere selskabets bestyrelse til sin oprindelige form, hvorfor Jesper Sans Damtoft og Troels Askerud udtrådte. Fremadrettet er det såeldes udelukkende ejerkredsen, som sidder i bestyrelsen.Den primære del af selskabets egne aktiviteter var fokuseret på to norske projekter; REE Minerals der arbejder på Fen sjælden jordartsprojektet i Sydnorge, forsøgte at rejse kapital til yderligere efterforskning og boringer, og 21st NORTH bidrog i den forbindelse med rådgivning og udarbejdelse af præsentationsmateriale samt anden projektrapportering i årets løb. I foråret 2020 indgik 21st NORTH endvidere en konsulentaftale med Arctic Mineral Resources (AMR), om udviklingen af Vevring granatprojektet i Sydvest Norge. Udover geologisk prospekteringsarbejde og rapportering, gennemførte AMR i efteråret en 650m borekampagne under ledelse af 21st NORTH's konsulenter.Selskabet bidrog desuden til udarbejdelsen af projektrapporteringen for Anglo Americans 2019 aktiviteter i Disko regionen i Nordvest Grønland.21st NORTH havde ved udgangen af 2020 en ejerandel på 14,4% af Greenland Anorthosite Mining ApS (GAM), som udvikler Majoqqap Qaava anorthosit-projektet ved Fiskenæsset i Sydgrønland. I årets løb igangsatte GAM såvel VVM og VSB baseline studier, samt en søopmåling i det relevante farvand omkring projektområdet. Endvidere gennemførte GAM en række succesfulde testforsøg på anorthosit-malmen, med henblik på at forbedre kemien og kvaliteten af det endelige produkt til slutbrugere. I efteråret 2020 blev den oprindelige projektlicens MEL 2019-162 overført fra Greenland Gold Resources Ltd. til GAM, med henblik på at rejse ny investorkapital til de kommende udviklingsaktiviteter. I den forbindelse forventes det at 21st NORTH projektandel reduceres til ca. 10% i løbet af 2021.På grund af Corona pandemien var der ingen øvrige feltaktiviteter i Grønland hverken i samarbejde med Boulle Mining Group, eller på nikkel-projektet i Ammassalik med den canadiske samarbejdspartner NeKaDo. 2020 blev dog erklæret som et 'nul år' af råstofmyndigheden MLSA i Grønland, hvorfor der ikke var nogen efterforskningsforpligtelse eller ændringer i den økonomiske status på projekterne. I forbindelse med overførslen af anorthosit-licensen til GAM, blev det samtidig besluttet, at de tilbageværende licenser i Greenland Gold Resources i fællesskab med Boulle Mining Group fremadrettet skulle placeres i Grønlandske selskaber. Overflytningen fra Greenland Gold Resources blev påbegyndt ved årets afslutning og omfatter Sinarsuk (vanadium), Ikertoq (aluminum) og Flammefjeld (molybdæn-guld-sølv) projekterne.
29-06-2021

Map