Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2008
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-65,580 DKK
Operating Profit (EBIT)
-2,295,679 DKK
Profit for the year
-2,464,497 DKK
Equity
-647,638 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6,662/7,344
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
332,492/345,411
"Lowest 10%"

Top management top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren.

Company information based on CVR

NameH. Klausen Holding Aps
CVR31875374
AddressKildevej 6, 7490 Aulum
IndustryInvestment funds [643030]
Established30-11-2008 (14 yr)
First financial statement period01-01-2008 to 31-12-2008
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-05-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital125,000 DKK
Articles of assoc. last30-11-2008

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at eje aktier og andre værdipapirer, drive finansieringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-66
-
-23
-
-54
-
Profit for the year
-2,464
-
-3,551
-
-32,974
-
Equity
-648
-
1,817
-66%
5,368
-86%
Total Assets
1,417
-89%
12,486
-10%
13,897
-70%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.22 - 31.12.22 udviser et resultat på DKK -2.464.497 mod DKK -3.551.060 for tiden 01.01.21 - 31.12.21. Balancen viser en egenkapital på DKK -647.638.

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Udviklingen i årets resultat forklares delvist i afsnittet "Usædvanlige forhold", hvortil der henvises, Der er i regnskabsåret indgået aftale om afhændelse af selskabets kapitalandel i associeret virksomhed hvilket har medført indtægtsførsel af en samlet avance på t.DKK 10.534. Som en del af den indgåede aftale er det i tidligere år indregnede tilgodehavende hos associeret virksomhed indfriet. Afhændelse af selskabets kapitalandel i associeret virksomhed samt indfrielse af indregnet tilgodehavende hos associeret virksomhed har været med til at understøtte selskabets og koncernens likviditet i regnskabåret.

Oplysninger om fortsat drift
Trods afhændelse af selskabets kapitalandel i associeret virksomhed samt indfrielse af indregnet tilgodehavende hos associeret virksomhed har koncernen har som helhed haft en stram likviditet gennem det seneste år. Som led i dette, har selskabet erklæret at ville understøtte flere tilknyttede virksomheder likviditetsmæssigt i det kommende regnskabsår.

Selskabets ledelse forventer, at dele af det udenlandske tilgodehavende hos den tilknyttede virksomhed Holdingselskabet af 1/1 2008 Aulum ApS snarligt returneres.

Ledelsen vurderer baggrund af ovenstående, at selskabet og koncernen har likviditet til det kommende års drift samt likviditet til understøttelse af tilknyttede virksomheder. Årsregnskabet er i overensstemmelse hermed udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

Væsentlig usikkerhed om fortsat drift
09-08-2023

Map