Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2008
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-22,899 DKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the year
-3,551,060 DKK
Equity
1,816,859 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6,940/7,046
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
329,243/333,982
"Lowest 10%"

Top management - top 3

Legal owners - top 3

100%Kurt Armose Lauridsen

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren.

Company information based on CVR

NameH. Klausen Holding Aps
CVR31875374
AddressKildevej 6, 7490 Aulum
IndustryInvestment funds [643030]
Established30-11-2008 (14 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorBeierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-05-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital125,000 DKK
Articles of assoc. last30-11-2008

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at eje aktier og andre værdipapirer, drive finansieringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-23
-
-54
-
-77
-
Profit for the year
-3,551
-
-32,974
-
1,454
+1,060%
Equity
1,817
-66%
5,368
-86%
38,342
+5%
Total Assets
12,486
-10%
13,897
-70%
46,874
+1%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 - 31.12.21 udviser et resultat på DKK -3.551.060 mod DKK -32.973.652 for tiden 01.01.20 - 31.12.20. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.816.859.

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Udviklingen i resultat forklares i afsnittet "Usædvanlige forhold", hvortil der henvises.

Oplysninger om fortsat drift
Koncernen har som helhed haft en stram likviditet gennem det seneste år. Som led i dette, har selskabet erklæret at ville understøtte flere tilknyttede virksomheder likviditetsmæssigt i det kommende regnskabsår.

Der er efter regnskabsårets udløb indgået aftale om afhændelse af selskabets kapitalandel i associeret virksomhed. Som en del af den indgåede aftale indfries tillige de i årsregnskabet indregnede tilgodehavender hos associerede virksomheder.

Ledelsen vurderer baggrund af ovenstående, at selskabet har likviditet til det kommende års drift samt likviditet til understøttelse af tilknyttede virksomheder. Årsregnskabet er i overensstemmelse hermed udarbejdet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.
15-07-2022

Map