Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2023
Size
Micro
Employees
1
Revenue
- DKK
Gross profit
-42,700 DKK
Operating Profit (EBIT)
-160,474 DKK
Profit for the year
-160,404 DKK
Equity
-120,404 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
39/53
"Lowest 35%"
Rank in Denmark
305,472/353,682
"Lowest 35%"

Top management top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Company information based on CVR

NameScandinavia Fresh Water Aps
Alternate namesNaluyai Fresh Water Aps Show more
CVR43886479
AddressHummeltoftevej 82A, c/o Birger Voss Kristensen, 2830 Virum
IndustryManufacture of soft drinks, production of mineral waters and other bottled waters [110700]
Established20-02-2023 (1 yr)
First financial statement period20-02-2023 to 31-12-2023
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees1 (man years:1)
Advertising protectionYes
Audit deselectedYes
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital40,000 DKK
Articles of assoc. last02-10-2023

Member of industries

Purpose

Virksomhedens formål er at udvikle og sælge vand i emballage og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 2023
Currency/unit000' DKK
Revenue
-
-
Gross Profit
-43
-
Profit for the year
-160
-
Equity
-120
-
Total Assets
83
-

Mangement review

Management's review
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udvikle og sælge vand i emballage og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 20. februar 2023 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr. -160.404, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 83.028, og en egenkapital på kr. -120.404.

Ledelsen betragter årets resultat som utilfredsstillende.

Selskabets egenkapital udgør mindre end 50% af selskabskapitalen, hvorfor selskabet er i en kapitaltabssituation jf. selskabslovens § 119. Som følge heraf har ledelsen afholdt en generalforsamling, hvor ledelsen har redegjort for den økonomiske stilling samt stillet forslag om hvorledes egenkapitalen kan forbedres. Selskabets største kreditor har afgivet en tilbagetrædelseserklæring på sit tilgodehavende, stort kr. 183.653.

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Description of development in activities and financial affairs
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 20. februar 2023 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr. -160.404, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 83.028, og en egenkapital på kr. -120.404.

Ledelsen betragter årets resultat som utilfredsstillende.

Selskabets egenkapital udgør mindre end 50% af selskabskapitalen, hvorfor selskabet er i en kapitaltabssituation jf. selskabslovens § 119. Som følge heraf har ledelsen afholdt en generalforsamling, hvor ledelsen har redegjort for den økonomiske stilling samt stillet forslag om hvorledes egenkapitalen kan forbedres. Selskabets største kreditor har afgivet en tilbagetrædelseserklæring på sit tilgodehavende, stort kr. 183.653., Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 20. februar 2023 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr. -160.404, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 83.028, og en egenkapital på kr. -120.404.

Ledelsen betragter årets resultat som utilfredsstillende.

Selskabets egenkapital udgør mindre end 50% af selskabskapitalen, hvorfor selskabet er i en kapitaltabssituation jf. selskabslovens § 119. Som følge heraf har ledelsen afholdt en generalforsamling, hvor ledelsen har redegjort for den økonomiske stilling samt stillet forslag om hvorledes egenkapitalen kan forbedres. Selskabets største kreditor har afgivet en tilbagetrædelseserklæring på sit tilgodehavende, stort kr. 183.653.
Date of general meeting: 18-04-2024

Map