Company type
Limited Corporation
Established
1996
Size
Small
Employees
40
Revenue
- DKK
Gross profit
7,519,024 DKK
Operating Profit (EBIT)
3,417,558 DKK
Profit for the Year
19 MDKK
Equity
41 MDKK

The current company has a special status

Notice that the current company is registered with the following status: Under bancruptcy.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/630
"Top 10%"
Rank in Denmark
5,101/301,426
"Top 10%"

Legal owners Top 3

100%Selskabet 1 af 2. Marts 2019 A/S

Company information based on CVR

NameSelskabet 2 af 2. Marts 2019 A/S
Alternate namesDomino'S Pizza A/S Show more
CVR19471373
AddressPræstemarksvænge 19, 4000 Roskilde
IndustryPizzerias, takeaways, ice-cream parlours, etc. [561020]
Established19-08-1996 (24 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees40 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
Financial statement period01-10 to 30-09
Company capital3,350,857 DKK
3,348,857 DKK (15-09-2015 - 25-09-2016)
3,346,857 DKK (13-01-2015 - 14-09-2015)
3,344,857 DKK (09-04-2014 - 12-01-2015)
3,343,857 DKK (08-08-2013 - 08-04-2014)
3,342,857 DKK (24-09-2012 - 07-08-2013)
Articles of assoc. last02-03-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive fast food virksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Financial Statement

 201720162015
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
7,519
+73%
4,336
+162%
1,658
-
Profit for the Year
19,427
+505%
3,209
+52%
2,111
-
Equity
40,881
+88%
21,688
+47%
14,705
+234%
Total Assets
82,170
+110%
39,074
+27%
30,773
+50%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive fastfood virksomhed samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

Selskabet har i året drevet fastfood virksomhed indenfor Domino´s kæden.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på DKK 19.427.051, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på DKK 40.880.905.
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Da dette er første år efter regnskabsklasse C var der ikke udmeldt forventninger til det kommende år i sidste års årsrapport. Selskabet har udviklet sig som forventet.
Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici
Drift
Det er ikke ledelsens opfattelse, at koncernen er særligt påvirket af driftsrisici eller finansielle risici.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Selskabet forventer en positiv udvikling for det kommende år.
Forskning og udvikling
Virksomhedens færdiggjorte projekter samt projekter under udførelse vedrører udvikling af IT til såvel internt som eksternt brug. De udviklede IT-produkter indgår i virksomhedens daglige drift samt til brug af eksisterende og kommende kunder i købsprocessen. Dette i form af ny mobil- og internetplatform.

Herunder vedrører udviklingsprojekterne konstruktion af etablerede og nye restauranter således, at arbejdsprocesser optimeres og at den enkeltes kundeoplevelse forbedres.

De nuværende projekter forløbet planmæssigt i forhold til den forventede tidsplanlægning, omkostninger samt kvalitet som ledelsen er blevet stillet i udsigt.
Eksternt miljø
Koncernen driver dels en række egne restauranter under Domino's brandet samt dels en række restauranter via en række franchise tagere.

Det er ikke ledelsens opfattelse, at koncernen har stor påvirkning af det eksterne miljø.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Årets resultat er påvirket af, at selskabet dels har solgt to selskaber til moderselskabet, der har medført en større regnskabsmæssig gevinst.

Selskabets ledelse har endvidere valgt at lukke en række selskaber efter regnskabsårets udløb, hvilket har realiseret i nedskrivning af anlægsaktiver mv. Dette har påvirket årets resultat negativt.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
15-01-2018

Map