Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2007
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
660,387 DKK
Operating Profit (EBIT)
447,343 DKK
Profit for the Year
2,204,525 DKK
Equity
8,496,301 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2,147/16,303
"Top 35%"
Rank in Denmark
29,984/312,054
"Top 10%"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

50%Jens Kristian Kjeldahl Holding Aps
50%Søren Peter Kjeldahl Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Company information based on CVR

NameSamsø Redningskorps Holding Aps
CVR30347811
AddressNordby Kirkevej 2, c/o Søren Peter Kjeldahl, 8305 Samsø
IndustryRenting of non-residential buildings [682040]
Established05-03-2007 (14 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorRisskov Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 01-09-2010
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital250,000 DKK
Articles of assoc. last05-03-2007

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at eje anparter i Samsø Redningskorps ApS samt investering, herunder investering i fast ejendom, samt anden i forbindelse hermed tilknyttet virksomhed.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
660
+23%
537
-7%
579
+15%
Profit for the Year
2,205
+27%
1,733
+27%
1,366
+4%
Equity
8,496
+31%
6,492
+31%
4,959
+31%
Total Assets
14,957
-2%
15,234
-6%
16,188
-7%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i drift af selskabets udlejningsejendomme samt investering i datterselskabet Samsø Redningskorps ApS

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 udviser et resultat på kr. 2.204.525, og selskabets balance pr. 30. juni 2019 udviser en balancesum på kr. 14.957.237, og en egenkapital på kr. 8.496.301.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
21-11-2019

Map