Company type
Limited Corporation (APS)
Established
1987
Size
Small
Employees
20-49
Revenue
- DKK
Gross profit
15 MDKK
Operating Profit (EBIT)
2,726,022 DKK
Profit for the Year
2,032,805 DKK
Equity
5,399,088 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/65
"Top 10%"
Rank in Denmark
31,693/312,054
"Top 35%"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

100%Samsø Redningskorps Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af een direktør

Company information based on CVR

NameSamsø Redningskorps Aps
CVR11066232
AddressIndustrivej 25, Tranebjerg, 8305 Samsø
IndustryFire service activities [842500]
Established17-06-1987 (33 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees20-49 (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorRisskov Revision Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 01-09-2010
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital125,000 DKK
80,000 DKK (17-08-1987 - 27-11-1996)
Articles of assoc. last20-11-1996

Purpose

Selskabets formål er at drive redningskorpsvirksomhed på Samsø, og anden hermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
15,052
+1%
14,856
+2%
14,531
+4%
Profit for the Year
2,033
+16%
1,748
-10%
1,936
-6%
Equity
5,399
-8%
5,866
-11%
6,619
-8%
Total Assets
14,209
-9%
15,647
-10%
17,456
-1%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i alle typeraf opgaver indenfor redningskorpssektoren.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Omsætningen er steget med 280 tkr. som påvirker resultatet i positiv retning .

Resultatet påvirkes også af mindre omkostninger til løn, da der har været færre sygemeldinger. Ekstravagter er således reduceret hvilket har medført et fald i lønudgifterne.

Selskabet har aftale om ambulancekørsel for Region Midtjylland gældende frem til år 2021, samt brand og redning frem til 2020 for Samsø Kommune (nu Østjyllands Brandvæsen). Herudover er det et stort antal abonnementskunder på autosiden og på siddende sygetransport.

Selskabet har en tilpasset og meget kompetent medarbejderstab og der forventes udvidet med én yderligere ambulanceredder i løbet af den kommende regnskabsperiode.

Samarbejdet med Region Midtjylland, Samsø Kommune, Østjyllands Brandvæsen, Falck, samt Østjyllands Politi forløber særdeles positivt og ikke mindst i den daglige drift med AMKVC og SRVC / Falck VC.

Der har været stigende aktiviteter igennem året på alle områder. Dette gælder bl.a. antallet af ambulanceture, herunder patientoverførsler til fastlandet.

Brand- og redningsaktiviteterne har været stigende og specielt på brandudkaldende grundet det varme og tørre forår samt sommer. Redningsbådene har endvidere været i aktion i større omfang i denne sæson.

Autohjælpen har været markant stigende, specielt i sommermånederne, og der forventes øget behov for denne ydelse i årerne fremover, da prisen på færgebilletterne nu er nedsat markant, i store dele af året.
Til næste sommer forventes yderligere en stigning i aktiviteten, da der muligvis, indføres reduktion af prisen på færgebilletter hele året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
20-11-2019

Map