Company type
Private Business, Gov.Ctrl
Established
2008
Size
Small
Employees
18
Revenue
- DKK
Gross profit
- DKK
Operating Profit (EBIT)
4,086,000 DKK
Profit for the Year
4,053,000 DKK
Equity
19 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/62
"Top 10%"
Rank in Denmark
18,906/303,205
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Henrik Normann 1Chairman of board
Karsten Sivebæk Knudsen 44Vice chairman
Christian Herskind Jørgensen 20Boardmember

Rights certificate

Nordsøenheden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameNordsøenheden
CVR31412242
AddressRentemestervej 8, 2400 København NV
IndustryRegulation of and contribution to more efficient operation of businesses [841300]
Webhttp://www.nordsoeenheden.dk
Established01-05-2008 (12 yr)
Company typePrivate Business, Gov.Ctrl
Number of employees18 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorRigsrevisionen since 20-10-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Articles of assoc. last20-10-2014

Purpose

Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-
-
-
-
-
-
Profit for the Year
4,053
+38%
2,941
+3,487%
82
-98%
Equity
18,753
+127,471%
15
-100%
11,759
+1%
Total Assets
23,470
+123,863%
19
-100%
15,084
-2%

Mangement review

LedelsesberetningHovedaktivitetNordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed, der har til opgave at administrere Nordsøfonden.Nordsøenhedens indtægter består af et administrationsvederlag fra Nordsøfonden, der fastlægges i den årlige finanslov.Nordsøenhedens opgave er at skabe værdi ved at bidrage til at udnytte ressourcerne bedst muligt. Opgaven løses ved at drive en rentabel forretning og fremme en langsigtet indvinding af olie og gas fra den danske del af Nordsøen. Dette er med til at sikre et godt udbytte af Nordsøfondens licenser.Staten ejer Nordsøenheden, og ejerskabsudøvelsen varetages af erhvervsministeren.Udvikling i åretI 2019 har Nordsøenheden ud over de løbende opgaver i relation til Nordsøfonden især lagt en stor indsats i arbejdet vedrørende genopbygningen af Tyra feltets anlæg.Nordsøenhedens resultat for 2019 blev et overskud på 4.053 tkr. mod et overskud på 2.941 tkr. i 2018.Forventninger til 2020I 2020 skal Nordsøenheden fortsat gennem produktion af olie og gas være med til at sikre forsyningen af energi og råstoffer samt skaffe indtægter til statskassen.En væsentlig del af Nordsøenhedens ressourcer vil fortsat blive anvendt til arbejdet med at sikre en fremdrift i genopbygning af Tyra feltet. Derudover vil der skulle arbejdes med modning af andre projekter i DUC. Der vil samtidig blive prioriteret ressourcer til at sikre fremdriften i arbejdet i Nordsøfondens andre licenser, herunder at nyttiggøre Nordsøfondens erfaringer, tværgående viden samt egne geologiske og geofysiske vurderinger.Udbredelsen af Covid-19 i begyndelsen af 2020 forventes ikke at påvirke Nordsøenhedens drift og resultat væsentligt.Efterfølgende begivenhederDer er ikke konstateret efterfølgende begivenheder, som påvirker årsrapporten for 2019.
01-05-2020

Map