Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2014
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
0 DKK
Operating Profit (EBIT)
0 DKK
Profit for the Year
0 DKK
Equity
9,405 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
38,707/63,098
"Around avg"
Rank in Denmark
188,636/302,813
"Around avg"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

100%Linthujan Perambalam

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren.

Company information based on CVR

NameLp Holding Horsens Aps
CVR36082658
AddressJyllandsgade 55, 7 1, 8700 Horsens
IndustryNon-financial holding companies [642020]
Webhttp://
Established04-09-2014 (6 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees (CVR)
Advertising protectionNo
Audit deselectedYes
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital50,000 DKK
Articles of assoc. last04-09-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
0
-
0
-
0
-
Profit for the Year
0
-
11
-
-50
-
Equity
9
0%
9
-
-2
-
Total Assets
11
0%
11
+2,444%
0
-

Mangement review


Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder og foretage investering i andre værdipapirer.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
 
Virksomheden har ingen aktivitet haft i regnskabsåret ud over ejerskab af LIVE IT UP ApS, der i perioden har genetableret  en del af den tabte anpartskapital.
 
Den positive udvikling forventes at fortsætte, hvorfor årsregnskabet er derfor aflagt med fortsat drift for øje.
 
Årets resultat anses som tilfredsstillende.


Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabets afslutning af væsentlig betydning for årets regnskab.
22-05-2019

Map