Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2008
Size
Small
Employees
19
Revenue
- DKK
Gross profit
13 MDKK
Operating Profit (EBIT)
5,339,098 DKK
Profit for the Year
4,146,934 DKK
Equity
2,921,937 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
4/358
"Top 10%"
Rank in Denmark
18,463/303,331
"Top 10%"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

50-66.66%Louis Nielsen A/S
20-24.99%Cullberg Invest Aps
20-24.99%No Mercy Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Company information based on CVR

NameLouis Nielsen Ryesgade Aps
CVR31874254
AddressIndkildevej 2A, 9210 Aalborg SØ
IndustryActivities of opticians [477810]
Webhttp://
Established02-12-2008 (12 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees19 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 19-09-2017
Financial statement period01-03 to 28-02
Company capital125,000 DKK
250,000 DKK (31-10-2014 - 27-08-2015)
125,000 DKK (02-12-2008 - 30-10-2014)
Articles of assoc. last28-08-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er handel med briller og høreapparater samt dermed relaterede services og ydelser.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
12,625
+1%
12,520
-2%
12,828
+3%
Profit for the Year
4,147
+9%
3,811
-8%
4,154
+0%
Equity
2,922
+15%
2,531
-6%
2,681
-10%
Total Assets
10,623
+50%
7,097
-7%
7,670
-3%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selaskabets hovedaktivitet består i salg af briller, kontaktlinser og andre synskorrigerende hjælpemidler, herunder synsprøveundersøgelser.

Usædvanlige forhold
Udbruddet og spredningen af COVID-19 i slutningen af regnskabsåret har ikke haft påvirkning på aktiviteten i regnskabsåret og den finansielle stilling pr. 29. februar 2020.

Som en konsekvens af COVID-19 udbruddet i Danmark har selskabets butik været lukket i en periode på ca. en måned i foråret 2020. Der forventes som følge heraf en mindre nedgang i omsætning og resultat for det kommende år.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen betragter årets resultat som værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Udover konsekvenserne af COVID-19, som omtalt ovenfor, har der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
29-06-2020

Map