Company type
Limited Corporation
Established
2006
Size
Small
Employees
12
Revenue
26 MDKK
Gross profit
19 MDKK
Operating Profit (EBIT)
12 MDKK
Profit for the Year
9,351,410 DKK
Equity
31 MDKK

The current company has a special status

Notice that the current company is registered with the following status: Dissoluted after merger (11-11-2019).
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
1/77
"Top 10%"
Rank in Denmark
8,853/303,178
"Top 10%"

Company information based on CVR

NameIron Mountain A/S
CVR27967825
AddressStamholmen 167G, 2650 Hvidovre
IndustryArchives [910120]
Established/terminated30-06-2006 - 11-11-2019 (13 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees12 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,903,889 DKK
5,903,889 DKK (02-06-2011 - 11-11-2019)
5,015,000 DKK (27-11-2009 - 01-06-2011)
5,010,000 DKK (09-10-2009 - 26-11-2009)
5,000,000 DKK (16-02-2007 - 08-10-2009)
500,000 DKK (30-06-2006 - 15-02-2007)
Articles of assoc. last06-02-2019

Member of industries

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
26,122
-5%
27,368
-2%
28,007
-2%
Gross Profit
18,633
-5%
19,633
+7%
18,324
-5%
Profit for the Year
9,351
+27%
7,390
+121%
3,350
+3%
Equity
31,088
+43%
21,737
+52%
14,347
+30%
Total Assets
37,590
+44%
26,041
+39%
18,687
+15%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Iron Mountain er verdens førende virksomhed inden for forretningsområderne; arkivering, digitalisering, dokumenthåndtering, sikkerhedsmakulering og datamediehåndtering.

Iron Mountain A/S' ideologi er at dække behovet for hurtig og nem videndeling ved hjælp af dedikeret kundeservice, fleksibilitet og moderne teknologi.

Iron Mountain A/S' bygninger er sikret efter brancens strengeste standarder, herunder fuld klimastyring, temperatur og luftfugtighed, aspirationsanlæg, ioniserede røgdetektorer, inergen brandslukningsanlæg og videoovervågning.

Blandt vores kunder findes bl.a. banker, forsikrings- og pensionsselskaber, rederier, offentlige myndigheder, medicinalfirmaer, fagforeninger, advokater og revisorer.

Alle med det til fælles, at de har valgt at outsource arkivfunktionen til Iron Mountain A/S for at sikre en professionel håndtering af deres vitale dokumenter.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 9.351.410, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 31.088.180.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forholdt som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Der er ved balancedagen kendskab til, at selskabets ledelse planlægger at fusionere selskabet med søsterselskabet Recall A/S i 2019. En endelig beslutning herom er endnu ikke truffet., Business activities
Iron Mountain is world leader in the business areas; storage, digitisation of documents, document management, security shredding services and data media management.

Iron Mountain A/S' ideology is to cover the needs for quick and easy sharing of knowledge through dedicated customer service, flexibility and modern technology.

Iron Mountain A/S' buildings are secured according to the strictest standards of the industry, including full climate control, temperature and humidity control, aspiration systems, ionised smoke detectors, the inerrgen fire suppression system and video surveillance services.

Among our customers are banks, insurance companies, pension funds, shipping companies, public authorities, pharmaceutical companies, trade unions, law firms and audit firms.

All customers have in common that they have chosen to outsource storage to Iron Mountain A/S to ensure professional handling of their vital documents.
Recognition and measurement uncertainties
The recognition and measurement of items in the financial statements is not subject to any uncertainty.
Business review
The company's income statement for the year ended 31 December shows a profit of kr. 9.351.410, and the balance sheet at 31 December 2018 shows equity of kr. 31.088.180.
Significant events occurring after end of reporting period
No events have occurred after the balance sheet date to this data which would influence the evaluation of this annual report.
It is known at the balance sheet date that the company's management plans to merge the company with its sister company Recall A/S in 2019. A final decision on this matter has not yet been made.
27-02-2019

Map