Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2008
Size
Micro
Employees
1
Revenue
- DKK
Gross profit
-21,000 DKK
Operating Profit (EBIT)
-21,000 DKK
Profit for the Year
197,000 DKK
Equity
13 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
24,612/63,098
"Around avg"
Rank in Denmark
107,655/302,813
"Around avg"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

100%Dennis Jedig Busk

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør

Company information based on CVR

NameHoldingselskabet af 31.08.1985 Aps
CVR31612187
AddressKlovbygade 28, 4490 Jerslev Sjælland
IndustryNon-financial holding companies [642020]
Webhttp://
Established01-07-2008 (12 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees1 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorDansk Revision Slagelse Godkendt Revisionsaktieselskab since 23-01-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital250,000 DKK
125,000 DKK (01-07-2008 - 27-03-2012)
Articles of assoc. last28-03-2012

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-21
-
-33,311
-
-30
-
Profit for the Year
197
-100%
1,324,161
+51,105%
2,586
+9%
Equity
12,540
-100%
12,394,585
+111,322%
11,124
+13%
Total Assets
13,127
-100%
13,207,703
+100,293%
13,156
+22%

Mangement review

Selskabet og koncernens væsentligste aktiviteterHoldingselskabet af 31.08.1985 ApS´s hovedaktivitet er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt børsnoterede værdipapirer.Koncernens primære aktiviteter består af udlejning, opsætning og nedtagning af stilladser.Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdSelskabet har for året realiseret et overskud på 197 TDKK mod et overskud sidste år på 1.324 TDKK. Efter ind-regning af årets resultat udgør egenkapitalen 12.540 TDKK.Koncernen har for året realiseret et overskud på 460 TDKK mod et overskud sidste år på 2.693 TDKK. Efter ind-regning af årets resultat udgør egenkapitalen 22.702 TDKK.Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende på trods af fald i indtjeningen, hvilket primært kan henføres til væsentlige investeringer og øgede afskrivninger. Hændelser efter regnskabsårets afslutningDer er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.Forventet udviklingSelskabet og koncernen forventer i 2019 at fortsætte væksten i kernemarkedet og med udvidelse af såvel geo-grafiske områder og aktiviteter. Ledelsen forventer på denne baggrund et forbedret resultat for det kommende år.VidenressourcerSelskabet har konstant fokus på optimering af metoder og processer for at sikre en høj kvalitet og sikkerhed.Risikoprofil og risikostyringKoncernen har ikke påtaget sig særlige risici udover det, der normalt kendetegner branchen.Påvirkning af det eksterne miljøKoncernens stilladser forsøges genbrugt i videst muligt omfang.Forsknings- og udviklingsaktiviteterKoncernen har ikke væsentlige forsknings- og udviklingsaktiviteter.
15-05-2019

Map