Company type
Limited Corporation
Established
2009
Size
Large
Employees
200-499
Revenue
271 MDKK
Gross profit
83 MDKK
Operating Profit (EBIT)
25 MDKK
Profit for the Year
19 MDKK
Equity
147 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
5/511
"Top 10%"
Rank in Denmark
5,294/303,195
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Christian Pagaard Junker 40Chairman of board
Henning Haahr 44Vice chairman
Michael Skovlund Christensen 2Boardmember

Legal owners Top 3

100%Vilomix Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening, af 3 bestyrelsesmedlemmer og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameHatting A/S
Alternate namesA/S Hatting-Ks, Hatting Agro A/S, Hatting Genetics A/S, Hatting-Vet A/S, Hatting-Agro A/S Show more
CVR32441483
AddressOensvej 48, 8700 Horsens
IndustrySupport activities for animal production [16200]
Webhttp://
Established27-08-2009 (11 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees200-499 (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 13-10-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionNordea Bank
Company capital20,000,000 DKK
Articles of assoc. last31-03-2014

Purpose

Selskabets formål er produktion og salg af ornesæd til kunstig sædoverføring samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens afgørelse passende kan forenes hermed.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
271,266
-16%
323,037
+4%
309,635
+1%
Gross Profit
82,806
-18%
101,084
+11%
91,021
+3%
Profit for the Year
19,216
-39%
31,692
+30%
24,382
+105%
Equity
147,144
+15%
127,925
+33%
96,231
+34%
Total Assets
217,901
+3%
211,395
+8%
194,887
-6%

Mangement review

Hoved- og nøgletal20182017201620152013 / 201412 mdr.12 mdr.12 mdr.12 mdr.15 mdr.Hovedtalt.kr.t.kr.t.kr.t.kr.t.kr.Nettoomsætning271.266323.037309.635306.564364.844Bruttoresultat 82.806101.08491.02187.963121.451Driftsresultat (EBIT) 25.29641.45033.78923.92943.172Resultat af finansielle poster -530-764-2.301-6.732-9.640Årets resultat 19.21631.69124.38311.88024.164Egenkapital 147.144127.92596.23171.85659.963Balancesum 217.901211.397194.886207.335196.628Investeringer i materielle anlægsaktiver 2.9522.7443.30319.3225.060NøgletalBruttomargin (%) 30,531,329,428,733,3EBIT-margin (%) 9,312,810,97,811,8Egenkapitalens forrentning (%) 14,028,329,018,050,5Hoved- og nøgletalHoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nøgletal 2015” samt branchenormer.HovedaktivitetSelskabets aktivitet består i salg af ornesæd, Farm Supply produkter og serviceydelser til danske svineproducenter. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat blev et overskud på 19.216 t.kr. som ledelsen finder tilfredsstillende.Omsætningen og produktionsomkostningerne er påvirket i negativ retning med 21.202 t. kr. ved indførelse af genforsyningsaftalerne i 2018, dog uden at påvirke indtjeningen. Genforsyningsafgifterne, der opkræves på vegne at DanBred P/S, indgår ikke i omsætningen – modsat de tidligere VSP-afgifter.

Indtjeningen er øget som følge af omkostningsbesparelser og andre innovative tiltag for at forbedre indtjeningen.Årets resultat sammenholdt med den forventede udviklingÅrets resultat er 6,8 mio. kr. mindre end den forventede indtjening jvf. Årsrapport 2017.Usikkerhed ved indregning og målingDer har ikke været usikkerheder forbundet med indregning og måling af selskabets aktiviteter.Usædvanlige forholdOpbruddet i DanAvl har haft en væsentlig indflydelse på det forringede økonomiske resultat. Således blev over 30 % af ornerne udskiftet i de første 2 måneder af 2018 og eksporten af sæd blev halveret i 2018.VidenressourcerDet er selskabets mål, at alle faste medarbejdere skal tilbydes efteruddannelse indenfor personlig og faglig udvikling.Forsknings- og udviklingsaktiviteterSelskabet har ikke egen forsknings- og udviklingsaktivitet, men bidrager via betaling til Seges, Landbrug & Fødevarer.Særlige risiciDe forretningsmæssige risici er primært centreret omkring landbrugets økonomiske situation og dermed også vore kunders evne til at indfri vore tilgodehavender på forfaldstidspunktet. Forventet udviklingSelskabet forventer en tilfredsstillende indtjening i 2019, på samme niveau.SamfundsansvarDer henvises til beskrivelsen om miljø, herunder reduktion af klimapåvirkning ved virksomhedens aktiviteter i koncernregnskabet for moderselskabet Danish Agro a.m.b.a.Måltal og politikker for det underrepræsenterende kønDer henvises til beskrivelsen om den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen samt beskrivelse af politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer i koncernregnskabet for moderselskabet Danish Agro a.m.b.a.
24-05-2019

Map