Company type
Limited Corporation
Established
1976
Size
Medium
Employees
75
Revenue
- DKK
Gross profit
800,000 DKK
Operating Profit (EBIT)
23 MDKK
Profit for the Year
18 MDKK
Equity
111 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
5/208
"Top 10%"
Rank in Denmark
5,674/303,349
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

John Vestergaard Jensen 12Chairman of board
Svend Aage Færch Nielsen 6Vice chairman
Tom Møller Jørgensen 9Boardmember

Legal owners Top 3

50-66.66%Ege Carpets A/S
33.33-49.99%Tmj Invest Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes (1) af den administrerende direktør i forening med formanden eller næstformanden eller (2) af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameHammer Tæpper A/S
Alternate namesSaxo Tæpper A/S Show more
CVR59866028
AddressIndustrivej Syd 17-19, Birk, 7400 Herning
IndustryManufacture of carpets and rugs [139300]
Webhttp://
Established28-12-1976 (44 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees75 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 01-10-2014
Financial statement period01-05 to 30-04
Bank connectionDanske Bank
Company capital5,000,000 DKK
Articles of assoc. last01-10-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel med tæpper, tæppe- stoffer og dermed beslægtede varer, herunder import og eksport samt fabrikation

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
800
-98%
50,816
+10%
46,013
-1%
Profit for the Year
17,661
+35%
13,103
+26%
10,360
-21%
Equity
111,170
+7%
103,926
+14%
90,823
+13%
Total Assets
143,178
+8%
132,593
+17%
113,339
+4%

Mangement review

Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet har i lighed med tidligere år været produktion og afsætning af tæpper til primært tre hovedsegmenter, som er Marine-/ International kontrakt- samt Konsument segmenterne. Disse segmenter omfatter blandt andet kundetyper som krydstogtsskibe, færger, internationale hoteller og kontorkomplekser. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdSelskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på kr. 17.661.357, og selskabets balance pr. 30. april 2019 udviser en egenkapital på kr. 111.170.466.Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.Særlige risiciValutarisiciSelskabet har hovedparten af transaktioner i euro og danske kroner, hvorfor der er en begrænset valutarisiko.RenterisiciEfter som selskabet ikke har langfristet finansiering, vurderes der ikke at være en renterisiko i selskabet.MiljøforholdLedelsen vurderer, at selskabets aktiviteter ikke i væsentlig omfang påvirker det eksterne miljø, idet processer og affaldsstoffer, som kan påvirke miljøet, behandles og bortskaffes efter gældende krav.Den forventede udviklingFor 2019/20 forventes aktivitet og resultat på niveau med indeværende år.Begivenheder efter regnskabsårets udløbDer er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.
26-08-2019

Map