Company type
Limited Corporation
Established
1980
Size
Medium
Employees
113
Revenue
- DKK
Gross profit
73 MDKK
Operating Profit (EBIT)
32 MDKK
Profit for the year
30 MDKK
Equity
74 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/77
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,812/313,856
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Ejner Gramm Mogensen 4Chairman of board
Kirsten Færch Mogensen 4Boardmember
Uffe Gramm Mogensen 9Boardmember

Legal owners Top 3

66.67-89.99%Gramm Mogensen Holding A/S
25-33.32%Ugm-Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af 1 direktør, af formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NameGm Plast A/S
Alternate namesG.M. Collection A/S, G.M. Plast A/S, G.M. Plast Aps, G.M. Power Tech A/S, G.M. Trading A/S Show more
CVR66071812
AddressPlutovej 7, 8722 Hedensted
IndustryManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles [222100]
Established31-05-1980 (41 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees113 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorRevisionsfirmaet Rathmann & Mortensen, Godkendt Revisionsanpartsselskab since 12-01-2010
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionNordea Bank
Company capital500,000 DKK
80,000 DKK (30-08-1987 - 21-04-1996)
Articles of assoc. last29-03-2012

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive produktion og handel med plastvarer og dermed beslægtede produkter efter bestyrelsens skøn.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
73,176
+90%
38,524
-13%
44,490
+72%
Profit for the year
29,505
+424%
5,635
-65%
16,312
+223%
Equity
73,843
+67%
44,338
+15%
38,703
+75%
Total Assets
106,987
+20%
88,927
+15%
77,667
+27%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i produktion af plastrør til tele- og elsektoren, byggeri og industri. Selskabets produkter sælges hovedsageligt på eksportmarkederne i Skandinavien, EU-landene, USA, Rusland og Mellem- og Fjernøsten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. 29.505.382, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 106.987.116, og en egenkapital på kr. 73.843.189.

Det er en voksende efterspørgsel, som er årsagen til det flotte resultat. Årets resulat anses for tilfredsstillende.

I løbet af regnskabsåret er der arbejdet på at styrke selskabets position igennem datterselskabet i Tyskland og filialen i Norge. Den fremtidige ekspansion med handel/produktion vil hovedsagelig foregå i datterselskabet i udlandet.

Driftsrisici og markedsrisici
Selskabet har i fornødent omfang indgået langtidsaftaler på råvarer, med henblik på at sikre en stabil forsyning, og derfor er risikoforholdene i den forbindelse uændrede.

Valutarisici
Aktiviteterne i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Det er selskabets politik at afdække kommercielle valutarisici. Afdækning sker primært via valutaforretninger til afdækning af den forventede omsætning og indkøb indenfor de førstkommende 12 måneder i de relevante valutaer. Der indgås ikke spekulative valuta- og aktiehandler.

Renterisici
Da den rentebærende nettogæld udgør et uvæsentligt beløb, vil ændringer i renteniveauet have en uvæsentlig direkte effekt på indtjeningen.

Miljøforhold
Selskabet har udarbejdet en samlet strategi for miljøarbejdet.

Til styring af de miljømæssige forhold er der i denne forbindelse blevet udarbejdet en miljøpolitik med tilhørende målsætninger. Denne politik tager udgangspunkt i en miljømæssig forsvarlig driftsførelse og indgår som en naturlig del i selskabets målsætninger for produktkvalitet og produktionsforhold.

Strategi
Det er GM Plast A/S` strategi at udvikle, producere og levere kvalitetsprodukter indenfor plastrør. Via denne strategi er det GM Plast A/Ss målsætning at skabe et overskud til selskabets aktionærer, som overstiger aktionærernes krav til forrenting af deres investering. Desuden er strategien, at der udbetales udbytte af overskydende kapitalressourcer, som ikke skal bruges til forretningsmæssig udvikling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling bortset fra, at der er sket udbrud af sygdommen Covid-19 som følge af spredningen af Corona-virus.
Umiddelbart vurderes dette ikke at påvirke virksomhedens drift, men bliver den efterfølgende krise langvarig kan
dette måske få indflydelse på selskabets økonomi.

Forventninger til fremtiden
Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Det er selskabets målsætning, at forøge den nuværende markedsandel på det danske marked og eksportmarkederne.

Forudsætningerne for vore forventninger til det kommende år er på baggrund af den efterspørgsel, der stadig er trods udbruddet af Covid-19.

Filialer
Selskabet har en filial i Norge, GM Plast Norge, Steinbruddveien 8, 3173 Vear, Norge.

Ledelsesvederlag
Der er i note 1 oplyst omkring vederlag til direktion og bestyrelse på samme linie. Direktionen består af en person.
21-08-2020

Map