Company type
Limited Corporation
Established
2006
Size
Micro
Employees
6
Revenue
- DKK
Gross profit
5,630,746 DKK
Operating Profit (EBIT)
2,688,629 DKK
Profit for the year
6,755,817 DKK
Equity
39 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/3
"Top 10%"
Rank in Denmark
13,142/313,454
"Top 10%"

Top management Top 3

Kim Szöts 3Director

Board Top 3

Anders Stahlschmidt 24Chairman of board
Kim Szöts 3Boardmember
Charlotte Bendt Stahlschmidt 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Ksks Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem.

Company information based on CVR

NameGludan Gruppen A/S
CVR29804621
AddressMøntergade 10A, 1116 København K
IndustryManufacture of glues [205200]
Established21-12-2006 (14 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees6 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 16-11-2018
Financial statement period01-05 to 30-04
Company capital500,000 DKK
200,000 DKK (21-12-2006 - 27-01-2008)
Articles of assoc. last27-04-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er handel, industri og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
5,631
+13%
4,963
+13%
4,400
-11%
Profit for the year
6,756
+32%
5,136
-43%
8,957
-15%
Equity
39,281
+15%
34,071
+5%
32,594
+3%
Total Assets
49,768
-6%
53,024
+16%
45,730
+6%

Mangement review

Væsentligste aktiviteter
Gludan Gruppen A/S driver gennem datterselskabet Gludan (Deutschland) GmbH produktion af lim og handel med lim til industrien. Produkterne omfatter primært vandbaseret lim.

Gludan Gruppen A/S agerer endvidere som salgsselskab for koncernens aktiviteter i Norden samt Frankrig.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på DKK 6.755.817, og selskabets balance pr. 30. april 2020 udviser en egenkapital på DKK 39.281.431.
COVID-19 har haft sparsom effekt på årsresultatet, da der alene i april 2020 sås en negativ påvirkning af omsætningen.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
21-09-2020

Map