Company type
Limited Corporation
Established
1998
Size
Small
Employees
32
Revenue
- DKK
Gross profit
260 MDKK
Operating Profit (EBIT)
166 MDKK
Profit for the Year
128 MDKK
Equity
624 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
2/253
"Top 10%"
Rank in Denmark
984/303,331
"Top 10%"

Top management Top 3

Henning Kjeldsen 5Director

Board Top 3

Tonni Hoelgaard Jensen 2Chairman of board
Henning Kjeldsen 5Boardmember
Søren Røn Winkel 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%Henning Kjeldsen Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen.

Company information based on CVR

NameGitte Henning A/S
Alternate namesCyrano A/S, Gitte Henning II A/S, Gitte Henning Ii A/S, Strømegg A/S Show more
CVR20971134
AddressØsterbyvej 44, c/o Henning Kjeldsen, 9990 Skagen
IndustryMarine fishing [31100]
Webhttp://
Established25-06-1998 (22 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees32 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorRl Registreret Revisionsaktieselskab since 15-10-2018
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionDanske Bank
Company capital1,560,540 DKK
1,560,528 DKK (07-04-2006 - 19-02-2009)
600,000 DKK (25-06-1998 - 06-04-2006)
Articles of assoc. last02-04-2012

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri og dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
108,704
-29%
152,638
+47%
Gross Profit
259,827
+27%
204,696
-18%
249,070
+9%
Profit for the Year
128,409
+71%
75,164
-36%
117,661
+58%
Equity
624,105
+26%
495,698
+18%
420,534
+39%
Total Assets
1,775,298
+21%
1,468,576
-7%
1,579,625
+10%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet består i drift af erhvervsmæssigt fiskeri og dermed beslægtet virksomhed.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på kr. 128.408.738, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 624.105.310.
Selskabet har i 2018 været i effektiv drift og har udnyttet sine fiskekvoter.
Særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici
Renterisici
Den rentebærende gæld udgør et væsentligt beløb og ændringer i renteniveauet vil have direkte indvirkning på indtjeningen.
Årets resultat sammenholdt med senest offentliggjorte forventning
Årets resultat er bedre end forventet, hvilket skyldes væsentlig fortjeneste ved frasalg af fiskefartøjer, kvoter samt trawlbinderier.

Ledelsen forventer en stabil drift og et overskud på ca. 100 mio. kr. i 2019.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
19-06-2019

Map