Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2014
Size
Micro
Employees
2
Revenue
- DKK
Gross profit
45 MDKK
Operating Profit (EBIT)
43 MDKK
Profit for the Year
30 MDKK
Equity
74 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
3/526
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,505/301,426
"Top 10%"

Top management Top 3

Steen Pedersen 6Director

Board Top 3

Mads Ulrik Pedersen 21Chairman of board
Steen Pedersen 6Boardmember

Legal owners Top 3

100%Msp Bellinge Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse og direktøren.

Company information based on CVR

NameEjendomsselskabet Damsbo Aps
CVR36018003
AddressKirkelundvej 46, 5250 Odense SV
IndustryGrowing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds [11100]
Established20-06-2014 (6 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees2 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorErc Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab since 31-05-2017
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionNordea Bank
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last20-06-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive landbrug og eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201820172016
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
45,298
+4,204%
1,052
-12%
1,192
+56%
Profit for the Year
29,999
+2,743%
1,055
-
-1,234
-
Equity
73,694
+69%
43,696
+2%
42,641
-3%
Total Assets
80,440
+20%
67,151
-1%
68,116
-2%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i besiddelse og udlejning af fast ejendom.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 udviser et resultat på kr. 29.998.507, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en balancesum på kr. 80.439.974, og en egenkapital på kr. 73.694.296.

Årets resultat er positivt påvirket af en regnskabsmæssig gevinst ved salg af ejendommene Damsbo Gods.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Selskabet har efter balancedagen afstået den væsentligste ejendom, hvorved aktiviteten det kommende år vil ændre sig væsentligt.
24-06-2019

Map