Company type
Limited Corporation
Established
2010
Size
Small
Employees
10
Revenue
- DKK
Gross profit
9,171,028 DKK
Operating Profit (EBIT)
3,991,534 DKK
Profit for the year
2,918,890 DKK
Equity
2,708,473 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/2
"Top 10%"
Rank in Denmark
25,778/315,717
"Top 10%"

Top management Top 3

John Ytting Bak 5Director

Board Top 3

Lars Ytting Bak 5Boardmember
John Ytting Bak 5Boardmember
Søren Brandt Ytting Bak 5Boardmember

Legal owners Top 3

100%Easy Dent Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af 1 direktør alene, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameEasy Dent A/S
CVR32665667
AddressGlarmestervej 4, 8600 Silkeborg
IndustryManufacture of other ceramic product [234900]
Established05-01-2010 (11 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees10 (Fin.Stmt)
Advertising protectionYes
AuditorPartner Revision. Statsautoriseretrevisionsaktieselskab since 07-06-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionJyske Bank
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last27-05-2013

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er fremstilling, import og salg af dentale produkter samt anden hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
9,171
+1%
9,116
+2%
8,964
-11%
Profit for the year
2,919
-21%
3,681
+17%
3,139
-14%
Equity
2,708
-36%
4,245
+10%
3,864
-9%
Total Assets
8,064
-8%
8,754
+5%
8,356
+14%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i fremstilling, import og salg af dentale produkter samt anden hermed beslægtet virksomhed. Usikkerhed ved indregning eller måling Der er usikkerhed forbundet med måling af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, hvor bøgført værdi udgår 1.842.880 kr. Posten vedrører kapitalandele i et joint venture i Kina. Virksomheden genererer overskud men har i opstartsperioden lavet underskud. Der forventes også en positiv indtjening i det kommende år. Målingen til den bogførte værdi er afhængig af, at der genereres positiv indtjening i virksomheden, hvilket er forbundet med usikkerhed. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets bruttofortjeneste udgør 9.171 t.kr. mod 9.116 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.919 t.kr. mod 3.681 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets bruttofortjeneste udgør 9.171 t.kr. mod 9.116 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.919 t.kr. mod 3.681 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
23-02-2021

Map