Company type
Limited Corporation
Established
1999
Size
Large
Employees
1,292
Revenue
2,079 MDKK
Gross profit
380 MDKK
Operating Profit (EBIT)
282 MDKK
Profit for the Year
223 MDKK
Equity
580 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
1/82
"Top 10%"
Rank in Denmark
579/303,147
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Serge Winston D. Schmidt 1Chairman of board
Claus Bering 11Boardmember
Carsten Birk Nielsen 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Crh Denmark A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Company information based on CVR

NameCrh Concrete A/S
Alternate namesA/S Fiboment, 5471 Søndersø, A/S Fiboment, 6650 Brørup, A/S Fiboment, 6920 Videbæk, A/S Fiboment, Linå, 8600 Silkeborg, Aktieselskabet Betongården I Esbjerg, Betonelement A/S, Dalcon A/S, Dalcon Holding A/S, Dalton A/S, Dalton Betonelementer A/S, Eds-Beton A/S, Eds-Beton Entreprise A/S, Eds-Beton Holding A/S, Elementbeton A/S, Expan A/S, Expan Byggesystem A/S, Fiboment A/S, Fiboment A/S, 8240 Risskov, Gh Bad A/S, Gh Element A/S, Gh Element Mogenstrup A/S, Gh Materiel A/S, Guldborgsund Elementfabrik A/S, Henriksen og Henriksen Expan A/S Show more
CVR21474878
AddressVestergade 25, Dåstrup, 4130 Viby Sjælland
IndustryManufacture of concrete products for construction purposes [236100]
Established01-01-1999 (22 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees1,292 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 29-04-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital75,000,000 DKK
39,370,000 DKK (12-03-2004 - 10-11-2009)
60,200,000 DKK (20-12-2002 - 11-03-2004)
60,000,000 DKK (27-09-2000 - 19-12-2002)
30,000,000 DKK (22-09-2000 - 26-09-2000)
25,000,000 DKK (06-09-1999 - 21-09-2000)
Articles of assoc. last12-08-2014

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er produktion og salg af byggevarer samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
2,078,782
+6%
1,961,264
+11%
1,763,311
+10%
Gross Profit
380,091
-5%
401,321
+27%
316,224
+29%
Profit for the Year
222,935
-12%
254,479
+28%
198,858
+40%
Equity
579,759
+14%
506,824
+19%
427,345
0%
Total Assets
1,396,353
+5%
1,327,764
+1%
1,314,836
+17%

Mangement review

Målet for CRH Concrete A/S er at være en stærk og kompetent samarbejdspartner i alle byggeriets faser – fra første planlægning og videre ud på byggepladsen.Strategien er at være den førende leverandør af betonelementer og alle relaterede serviceydelser – og derigennem sikre de bedste resultater og fortsat vækst.Med et solidt økonomisk fundament og med kompetente medarbejdere, der følger alle projekter til dørs, står vi stærkt på markedet for betonelementer og montage.VI BLANDER VIDEN OG BETON!CRH Concrete A/S dækker i dag over markedets kendte brands BETONELEMENT, EXPAN, DALTON, INDUSTRI, MODULBAD og CRH MONTAGE.CRH Concrete A/S leverer betonelementer, montage, projekterings- og serviceydelser i Danmark, Sverige og Norge. Vi er cirka 1.292 medarbejdere fordelt på 10 fabrikker i Danmark.CRH Concrete A/S har produktion i Esbjerg, Varde, Hobro, Viby Sjælland, Ringsted, Tilst, Linå, Søndersø, Borup og Brørup samt i Tyskland gennem det 100% ejede datterselskab IBF Industrielle Betonfertigteile GmbH i Hamburg.Vi leverer et komplet produktprogram afbetonelementer fra alle typer af forspændtekonstruktioner over vægge, facader, søjler ogbjælker til komplette løsninger inden for bådeindustri, domicil og boligbyggeri – herunderogså på huse, arenaer og broelementer i betonsamt præfabrikerede badeværelser. CRHConcrete A/S er ejet af den internationalebyggematerialekoncern CRH plc., der med ca.80.000 medarbejdere fordelt på 3.100 fabrikkeri 30 lande er blandt verdens størstebyggematerialekoncerner. CRH plc. harhovedsæde i Dublin, Irland.Da selskabet og dets datterselskaber indgår ikoncernregnskabet for CRH plc. er der ikkeudarbejdet et koncernregnskab.CRH Concrete er den største udbyder afbetonelementer og færdig monterede råhusepå det danske marked og har i 2019 styrket sinførende markedsposition med det største ogbredeste produktprogram inden forbetonelementer og systemløsninger.Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdDen samlede omsætning i CRH Concrete A/Sudgør i 2019 DKK 2.079 mio. mod DKK 1.961mio. i 2018 svarende til en fremgang på 6 %.Årets resultat før skat udgør DKK 290,1 mio.(DKK 324,7 mio.) og DKK 222,9 mio. (DKK 254,5mio.) efter skat, hvilket er som de udmeldteforventninger i årsrapporten for 2018.Resultatet er meget tilfredsstillende.Egenkapitalen udgør før overskudsdisponeringenDKK 579,8 mio. (DKK 506,8 mio.)svarende til en soliditetsgrad på 41,5 % (38,5 %).Af overskuddet foreslås udlodning af DKK 150mio. og resten overføres til de frie reserver.Forrentningen af egenkapitalen udgør 41,0 %(54,5 %).CRH Concrete A/S har i 2019 leveretbetonelementer til mere end 1.000 forskelligebyggerier – både store og små projekter.Vi har i 2019 leveret betonelementer tilfølgende større projekter:Boliger Sluseholmen, KøbenhavnErhverv Comwell Nordhavnen, KøbenhavnBoliger Carlsberg Byen, KøbenhavnErhverv CPH High Line, KøbenhavnBoliger Lysningen, EsbjergKontor, Hotel og Restaurant, Grønjordsvej, Kbh.Boliger Lyngby Hovedgade, LyngbyBoliger Karréhuset, Horsens havnKontor Rigshospitalet, KøbenhavnBoliger Frimærket, HerlevBoliger Tobaksbyen, SøborgLagerhal Taulov, FredericiaBoliger Munkebjerg Park, OdenseBoliger Havnehusene, Horsens HavnBoliger Mineralvandsfabrikken, ValbyVi har i 2019 for tredje år i træk udvidet voresproduktionskapacitet, så vi kan opfylde voreskunders behov for god kvalitet, leveret på korttid.CRH Concrete A/S har samtidigt udvidetaktiviteten på byggepladserne og tilbyder ihøjere grad, at montere vores betonelementerog give vores kunder en samlet oplevelse fraprojektering til færdigt råhus.Gennem en intensiveret fokus på innovation ognye produkter er vi med til at sikre en yderligereindustrialisering af den danske byggebranche.Påvirkning af det eksterne miljøCRH Concrete A/S har ikke pligt til at udarbejdeet grønt regnskab, men vi anerkender deklimamæssige udfordringer.Energibesparelser og genanvendelse er indførtpå samtlige af vores fabrikker. Vi prioriterermiljøhensyn højt, og produktionen sker underhensyntagen til gældende miljølovgivning. Vifokuserer løbende på at reduceremiljøpåvirkningen fra driften, og vi har højtfokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.Arbejdsmiljø og sikkerhedCRH Concrete A/S leverede igen et megettilfredsstillende resultat med hensyn tilsikkerhed i 2019.Ulykkesfrekvensen blev i 2019 FR: 0,16 (0,12) ogfraværsfrekvensen blev SR: 5,57 (2,24).Forsknings- og udviklingsaktiviteterCRH Concrete A/S foretager løbendeproduktudvikling og benytter altid den nyesteteknologi i produkterne og iproduktionsprocesserne.Udviklingsaktiviteterne har været på sammehøje niveau i 2019.Forventet udviklingForventningerne til 2020 er fortsat rimeligaktivitet med et tilfredsstillende resultat., CRH Concrete A/S’ objective is to be a strong and competent business partner throughout the entire construction cycle – from the first planning phase and right on to the building site.Our strategy is to be the leading supplier of structural concrete elements and all related services – and thus to secure the best results and continued growth.Thanks to our sound financial basis and competent employees, who sees all projects through until completion, we are strongly positioned in the market for structural products and installation thereof.WE MIX KNOWLEDGE AND CONCRETE!CRH Concrete A/S covers today the well known brands in the market BETONELEMENT, EXPAN, DALTON, INDUSTRI, MODULBAD og CRH MONTAGE.CRH Concrete A/S supplies concrete elements and installation, designing and other services in Denmark, Sweden and Norway. The Company has some 1,292 employees working in 10 factories in Denmark.CRH Concrete A/S has production facilities in Esbjerg, Varde, Hobro, Viby Sjælland, Ringsted, Tilst, Linå, Søndersø, Borup and Brørup as well as in Germany through the wholly owned subsidiary IBF Industrielle Betonfertigteile GmbH in Hamburg.We deliver a complete range of structuralconcrete precast elements – from every type ofpre stressed products through wall panels,facades, columns and beams to the completestructure of industrial, domicile and residentialsolutions – including multi storage car parks,arenas, concrete bridge beams andprefabricated bathrooms. CRH Concrete A/S isowned by CRH plc., one of the world’s largestbuilding materials groups employing around80,000 employees at 3,100 operation locationsin 30 countries. CRH plc. is headquartered inDublin, Ireland.As the Company and its subsidiaries areincluded in the consolidated financialstatements of CRH plc. consolidatedfinancial statements have not beenprepared.CRH Concrete A/S is the largest supplier ofconcrete precast elements in the Danishmarket and strengthened its leading marketposition even further in 2019 by offeringthe largest and broadest range of buildingsolutions in the market.Financial reviewCRH Concrete A/S generated revenue ofDKK 2,079 million in 2019 against DKK 1,961million in 2018 – an increase of 6 %.The pre tax profit was DKK 290.1 million(DKK 324.7 million), and the profit after taxwas DKK 222.9 million (254.5 DKK million)which is in line with the forecast stated inthe 2018 annual report. The result areconsidered very satisfactory.Equity before appropriation of profitsamounts to DKK 579.8 million (DKK 506.8million), corresponding to an equity ratio of41.5 % (38.5 %).Management recommends payment ofdividend DKK 150 million and transfer of therest of the profit to distributable reserves.The return on equity ratio is 41.0 % (54.5%).In 2019, CRH Concrete A/S delivered structuralconcrete elements to more than 1,000projects - large as well as small.In 2019, we supplied concrete elements for thefollowing major projects:Apartments Sluseholmen, KøbenhavnBusiness Comwell Nordhavnen, KøbenhavnApartments Carlsberg Byen, KøbenhavnBusiness CPH High Line, KøbenhavnApartments Lysningen, EsbjergOffice, Hotel og Restaurant, Grønjordsvej, Kbh.Apartments Lyngby Hovedgade, LyngbyApartments Karréhuset, Horsens havnOffice Rigshospitalet, KøbenhavnApartments Frimærket, HerlevApartments Tobaksbyen, SøborgWarehouse Taulov, FredericiaApartments Munkebjerg Park, OdenseApartments Havnehusene, Horsens HavnApartments Mineralvandsfabrikken, ValbyDuring the year we have for the third yearexpanded our production capacity to be able tosupply the demand for quality and timelydelivery from our customers.CRH Concrete A/S increased its activities at theconstruction sites, offering more servicesrelated to installation of finished buildingstructures giving our costumer a totalexperience from design to the finished buildingstructure.Through our strong focus on innovation andnew products, we contribute to the ongoingindustrialisation of the Danish constructionindustry.Impact on the external environmentCRH Concrete A/S is not required to preparegreen accounts, but fully acknowledges thecurrent climate challenges.All of our factories have implementedenergy-saving and recycling measures. Werespect the environment and conduct ourbusiness in accordance with applicableenvironmental rules. We are committed toreducing the environmental impact of ouroperations and strive to ensure a healthy andsafe working environment for our employees.Health and SafetyCRH Concrete A/S delivered again a verysatisfactory result with regard to safety in 2019.In 2019, the ratio for accidents was 0.16 (0.12)and the severity ratio was 5.57 (2.24).Research and development activitiesCRH Concrete A/S carries out continuousproduct development and always utilizesstate-of-the-art technology in the finishedproducts and in the production processes.Development activities in 2019 were at thesame high level as last year.
24-06-2020

Map