Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2011
Size
Micro
Employees
9
Revenue
- DKK
Gross profit
28 MDKK
Operating Profit (EBIT)
19 MDKK
Profit for the Year
16 MDKK
Equity
50 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
7/130
"Top 10%"
Rank in Denmark
6,201/303,349
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Anders West Jensen 1Boardmember
Chadwick Paul Reynolds 1Boardmember
Andrew David Eich 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Technisand, Inc

Rights certificate

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameCovia Europe Aps
Alternate namesP.V. Sand Aps, P.V. Sværte Aps, Santrol Europe Aps Show more
CVR33395531
AddressÅgade 103, Pjedsted, 7000 Fredericia
IndustryOperation of gravel and sand pits, mining of clays and kaolin [81200]
Webhttp://
Established20-01-2011 (9 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees9 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-07-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital4,001,000 DKK
4,000,000 DKK (17-06-2011 - 02-07-2012)
82,000 DKK (05-04-2011 - 16-06-2011)
81,000 DKK (31-03-2011 - 04-04-2011)
80,000 DKK (20-01-2011 - 30-03-2011)
Articles of assoc. last31-05-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er produktion og salg af proppants til olie og gas industrien, produktion og salg af hjælpestoffer til støberibranchen og til sport- og fritidsbranchen, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.

Financial Statement

 201920182017
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
27,757
0%
27,869
+43%
19,470
+280%
Profit for the Year
16,148
-5%
17,000
+126%
7,506
-
Equity
50,109
-1%
50,435
+51%
33,436
+29%
Total Assets
65,379
-17%
79,109
+115%
36,722
+30%

Mangement review

Årsrapporten for Covia Europe ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er produktion og salg af proppants til olie- og gasindustrien samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på DKK 16.148.368, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på DKK 50.108.549.
Forventninger for det kommende år
Det verdensomspændende udbrud af corona-virus kan få en effekt på selskabets aktivitet og indtjening i 2020. Da krisens varighed og dybde pt. er ukendt, er der i sagens natur usikkerhed knyttet til den forventede effekt, men selskabet forventer fortsat et positivt og tilfredsstillende resultat for 2020., Financial Statements of Covia Europe ApS for 2019 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B as well as selected rules applying to reporting class C.
The Annual Report has been prepared under the same accounting policies as last year.
Key activities
The company's object is production and sale of proppants for the oil and gas industry and all other activities which in the opinion of the Supervisory board are related to this.
Development in the year
The income statement of the Company for 2019 shows a profit of DKK 16,148,368, and at 31 December 2019 the balance sheet of the Company shows equity of DKK 50,108,549.
Expectations for the year ahead
The worldwide outbreak of corona virus can have an impact on the company's activity and earnings in 2020. Given the duration and depth of the crisis at present. is unknown, there is inherently uncertainty about the expected effect, but the company still expects a positive and satisfactory result for 2020.
31-05-2020

Map