Company type
Limited Corporation
Established
1973
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
596,023 DKK
Operating Profit (EBIT)
596,023 DKK
Profit for the Year
197,481 DKK
Equity
20 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the Year

Rank in industry
7,921/16,040
"Around avg"
Rank in Denmark
105,544/301,426
"Around avg"

Top management Top 3

Mads Høgh 38Director

Board Top 3

Allan Rousing 24Chairman of board
Brian Kristoffersen 1Boardmember
Mads Høgh 38Boardmember

Legal owners Top 3

100%Høgh & Rousing Invest A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameAros Åpark A/S
CVR49632614
AddressGrønnegade 77B, 8000 Aarhus C
IndustryRenting of non-residential buildings [682040]
Established29-11-1973 (47 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees (CVR)
Advertising protectionNo
AuditorRoesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 28-03-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
410,000 DKK (30-08-1987 - 01-10-1996)
Articles of assoc. last25-09-2019

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller virksomheder at drive handelsvirksomhed og udlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Financial Statement

 201920192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
596
-
-441
-
790
+305%
Profit for the Year
197
-
8,523
-31%
12,300
+167%
Equity
19,822
-
19,625
-72%
68,948
+20%
Total Assets
36,056
-
34,436
-58%
81,563
+17%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter består i udlejning af ejendomme samt investering i værdipapirer og ejendomsprojekter.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 197.481, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 19.822.062.
Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Driften af selskabets investeringsejendom forløber tilfredsstillende og afkastet af ejendommen er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.
26-02-2020

Map