Company type
Limited Corporation
Established
2012
Size
Small
Employees
26
Revenue
- DKK
Gross profit
15 MDKK
Operating Profit (EBIT)
3,044,166 DKK
Profit for the year
2,343,144 DKK
Equity
9,366,571 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/3
"Around avg"
Rank in Denmark
36,928/336,950
"Top 35%"

Top management top 3

Board top 3

Thomas Fugl 4Chairman of board
Kim Højvang Axelsen 8Boardmember
John Bojesen 7Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameWiking Gulve A/S
Alternate namesWiking Hardwood Flooring A/S, Wiking Woods A/S Show more
CVR32323995
AddressHesthøjvej 16, 7870 Roslev
IndustryManufacture of assembled parquet floors [162200]
Established28-06-2012 (11 yr)
First financial statement period28-06-2012 to 30-04-2013
Company typeLimited Corporation
Number of employees24 (man years:19)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 22-04-2013
Financial statement period01-05 to 30-04
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last12-07-2012

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion samt enhver virksomhed der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
14,834
-6%
15,737
+2%
15,449
+6%
Profit for the year
2,343
-5%
2,458
+44%
1,704
-7%
Equity
9,367
+4%
9,023
+22%
7,415
+6%
Total Assets
33,405
+3%
32,361
-2%
33,107
+8%

Mangement review

Virksomhedens 0resultatopgørelse for 2021/22 udviser et overskud på 2.343.144 kr. mod et overskud på 2.458.106 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. april 2022 udviser en egenkapital på 9.366.571 kr.

Regnskabsåret var i høj grad præget af den globale ubalance i forårsaget af COVID-19. Ubalancen har i høj grad påvirket forsyningen af råtræ samt øvrige materialer til produktion af danske trægulve.

Fokus hos virksomheden har dog været at sikre sig råvareleverancer, således den sædvanlige korte lead-time og det sædvanlige høje serviceniveau kunne opretholdes.

Dette har nødvendiggjort, at en stor del af de forøgede omkostninger til råvarer blev videresendt til markedet i form af prisforhøjelser på Wiking Gulves sortiment, hvilket har haft en afledt effekt på toplinien, som vækster i forhold til forrige regnskabsår.

Værdien af vareforbruget er ligeledes vækstet, men med organisatoriske tilpasninger er det lykkedes at skabe et årsresultat på højde med regnskabsåret 2020/2021.

Afsætningen til de nære eksportmarkeder blev forbedret med ca. 40%, og virksomheden har for første gang rundet en eksportandel på over 20%, hvilket har haft en ikke ubetydelige indflydelse på årets resultat.

Som såvel FSC- og Cradle to Cradle certificeret virksomhed er der fortsat stor fokus på at forbedre vores miljømæssige indsatser, ligesom eliminering af et i forvejen meget lavt niveau af eventuelle CMR stoffer skal udfases, således virksomhedens samlede klimaftryk mindskes yderligere.

At navigere i et særdeles volantilt råvaremarked, som tilfældet har været under hele regnskabsperioden, har været udfordrende, hvorfor ledelsen anser årets resultat som værende tilfredsstillende.

Det vurderes ikke, at den igangværende konflikt i Ukraine har haft indflydelse på årets resultat.
04-10-2022

Map