Company type
Limited Corporation
Established
2012
Size
Small
Employees
21
Revenue
- DKK
Gross profit
15 MDKK
Operating Profit (EBIT)
4,634,187 DKK
Profit for the year
3,420,670 DKK
Equity
22 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/3
"Around avg"
Rank in Denmark
27,141/353,682
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Thomas Fugl 5Chairman of board
Kim Højvang Axelsen 8Boardmember
John Bojesen 7Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameWiking Gulve A/S
Alternate namesWiking Hardwood Flooring A/S, Wiking Woods A/S Show more
CVR32323995
AddressHesthøjvej 16, 7870 Roslev
IndustryManufacture of assembled parquet floors [162200]
Established28-06-2012 (12 yr)
First financial statement period28-06-2012 to 30-04-2013
Company typeLimited Corporation
Number of employees20 (man years:17)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 22-04-2013
Financial statement period01-05 to 30-04
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last12-07-2012

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og produktion samt enhver virksomhed der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
14,557
-2%
14,834
-6%
15,737
+2%
Profit for the year
3,421
+46%
2,343
-5%
2,458
+44%
Equity
22,400
+139%
9,367
+4%
9,023
+22%
Total Assets
45,477
+36%
33,405
+3%
32,361
-2%

Mangement review

Description of development in activities and financial affairs
Virksomhedens 0resultatopgørelse for 2022/23 udviser et overskud på 3.421 t.kr. mod et overskud på 2.343 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. april 2023 udviser en egenkapital på 22.400 t.kr.
Ændring i anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn
Virksomhedens ledelse har foretaget ændringer i den anvendte regnskabspraksis, idet materielle anlægsaktiver i form af produktionsanlæg og maskiner samt grunde og bygninger måles til dagsværdi efter Årsregnskabsloven § 41 med fradrag af af- og nedskrivninger mod tidligere kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Ændringen er sket med udgangspunkt i uvildige eksterne vurderinger.
Afledt af ændringen i den anvendte regnskabspraksis har virksomhedens ledelse ligelededes foretaget ændringer af regnskabsmæssige skøn vedrørende forventede brugstider samt restværdier på produktionsanlæg og maskiner.
Ændringerne medfører efter ledelsens opfattelse, at der bedre opnås et retvisende billede af virksomhedens aktivitet og finansielle stilling, da produktionsanlæg og maskiner samt grunde og bygninger har betydelige merværdier.
Ændringerne har medført en reduktion af årets resultat af primær drift og resultat før skat med 51 t.kr. Skat af årets resultat er reduceret med 11 t.kr. Årets resultat efter skat er reduceret med 40 t.kr. Virksomhedens produktionsanlæg og maskiner samt grunde og bygninger er samlet forøget med 14.876 t.kr. Balancesummen er forøget med 14.876 t.kr, og egenkapitalen er forøget med 11.603 t.kr. Der henvises i øvrigt til omtalen under anvendt regnskabspraksis.
Udvikling i aktiviteter
Med stigende råvarepriser samt hidtil usete energipriser forårsaget af Ukranie-krisen, har det forløbne regnskabsår været udfordrende at navigere i. Dette såvel prismæssigt ligesom en dalende markedsaktivitet, specialt i sidste del af regnskabsåret, har givet anledning til overvejelser om kapacitetsudnyttelsen i virksomheden.
Virksomheden har derfor set den faldnede aktivitet som en mulighed for at kompetenceudvikle medarbejder i produktionen, både på det personlige samt faglige plan i form af kursusvirksomhed i en længere periode.
Wiking Gulves nærhed til markedet og høje serviceniveau kombineret med den grønne profil hilses velkommen i markedet. I et godt og tæt samarbejde med virksomhedens kompetente partnere er det glædeligt at have skabt et historisk godt resultat i regnskabsåret, som ledelsen anser som værende tilfredsstillende.
Den grønne profil skærpes yderligere fremadrettet ved virksomhedens indgåelse af PPA i en etableret solarpark. Driften af Badskær Solarpark ved Dybvad i Nordjylland blev igangsat 1. juli 2023 - et projekt der ikke kun leverer grøn strøm, men tillige et projekt, hvor hensyn til naturaen og biodiversitet er i højsædet.
Inflation og det stigende renteniveau har sat tydelige spor i efterspørgslen. Dette har medført et yderligere fald i markedsaktiviteten, hvilket har bevirket overkapacitet hos producenterne i Asien og Europa. Som Danmarks eneste producent af lamelplankegulve er der dog fortsat tro på, at virksomhedens unikke grønne profil og lokale produktion fortsat vil spille en ikke uvæsentlig rolle i konkurrencen mod importvarer.
Ledelsen forventer ikke, at efterspørgslen i markedet vil ændre sig markant i den nærmeste fremtid, dog forventer ledelsen et faldende resultat i regnskabsåret 2023/24.
Date of general meeting: 07-11-2023

Map