Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2017
Size
Micro
Employees
4
Revenue
- DKK
Gross profit
2,433,015 DKK
Operating Profit (EBIT)
1,193,834 DKK
Profit for the year
905,585 DKK
Equity
2,821,255 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/75
"Top 10%"
Rank in Denmark
67,832/322,455
"Top 35%"

Top management Top 3

Legal owners Top 3

50-66.66%Claxel Stargazer Holding Aps
20-24.99%Locher Invest Aps
15-19.99%R. Knutzen Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør.

Company information based on CVR

NameViper-Flex Aps
CVR39188147
AddressIndustrivej 47C, 4683 Rønnede
IndustryManufacture of sports goods [323000]
Webwww.viper-flex.com
Established22-12-2017 (4 yr)
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees8 (man years:4)
Advertising protectionYes
AuditorCentrum Revision V/Kurt Håkonsson since 22-01-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital125,100 DKK
125,000 DKK (02-02-2018 - 12-09-2018)
100,000 DKK (22-12-2017 - 01-02-2018)
Articles of assoc. last13-09-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af støtteanordninger til jagtgeværer og anden dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
2,433
+1%
2,412
+31%
1,843
-
Profit for the year
906
+6%
853
+66%
512
-
Equity
2,821
+47%
1,916
+80%
1,063
-
Total Assets
3,581
+53%
2,343
+59%
1,474
-

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med produktion og salg af støtteanordning til jagtgeværer og anden hermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 905.585, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 3.580.815, og en egenkapital på kr. 2.821.255. Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter, med en mindre nedlukning i foråret. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er i meget begrænset omfang berørt af de gennemførte restriktioner. Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har påvirket, årets aktiviteter og økonomiske udvikling, men ikke i betydelig grad. Det samlede tab i omsætning som følge af COVID-19 virussen vurderes til at væreTDKK 800. Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold Der er ingen væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter, med en mindre nedlukning i foråret. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er i meget begrænset omfang berørt af de gennemførte restriktioner. Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har påvirket, årets aktiviteter og økonomiske udvikling, men ikke i betydelig grad. Det samlede tab i omsætning som følge af COVID-19 virussen vurderes til at væreTDKK 800. Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende. , Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 905.585, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 3.580.815, og en egenkapital på kr. 2.821.255. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 905.585, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 3.580.815, og en egenkapital på kr. 2.821.255. Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter, med en mindre nedlukning i foråret. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er i meget begrænset omfang berørt af de gennemførte restriktioner. Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har påvirket, årets aktiviteter og økonomiske udvikling, men ikke i betydelig grad. Det samlede tab i omsætning som følge af COVID-19 virussen vurderes til at væreTDKK 800. Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende.
22-06-2021

Map