Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2017
Size
Micro
Employees
4
Revenue
- DKK
Gross profit
2,748,498 DKK
Operating Profit (EBIT)
1,072,398 DKK
Profit for the year
806,866 DKK
Equity
3,328,121 DKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6/77
"Top 10%"
Rank in Denmark
68,879/336,950
"Top 35%"

Top management top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør.

Company information based on CVR

NameViper-Flex Aps
CVR39188147
AddressIndustrivej 47C, 4683 Rønnede
IndustryManufacture of sports goods [323000]
Webwww.viper-flex.com
Established22-12-2017 (5 yr)
First financial statement period22-12-2017 to 31-12-2018
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees4 (man years:3)
Advertising protectionYes
AuditorCentrum Revision V/Kurt Håkonsson since 22-01-2019
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital125,100 DKK
125,000 DKK (02-02-2018 - 12-09-2018)
100,000 DKK (22-12-2017 - 01-02-2018)
Articles of assoc. last13-09-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af støtteanordninger til jagtgeværer og anden dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
2,748
+13%
2,433
+1%
2,412
+31%
Profit for the year
807
-11%
906
+6%
853
+66%
Equity
3,328
+18%
2,821
+47%
1,916
+80%
Total Assets
3,988
+11%
3,581
+53%
2,343
+59%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med produktion og salg af støtteanordning til jagtgeværer og anden hermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr. 806.866, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på kr. 3.987.822, og en egenkapital på kr. 3.328.121. Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Den fortsatte COVID-19 pandemi i Danmark og resten af verden, har også i 2021 nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, derhar haft store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er i meget begrænset omfang berørt af de gennemførte restriktioner. COVID-19 pandemien og de indførte restriktionehar påvirket årets aktiviteter og økonomiske udvikling, men ikke i betydelig grad. Årets udvikling og resultat anses for at være tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold Der er ingen væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr. 806.866, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på kr. 3.987.822, og en egenkapital på kr. 3.328.121. , Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Den fortsatte COVID-19 pandemi i Danmark og resten af verden, har også i 2021 nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, derhar haft store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er i meget begrænset omfang berørt af de gennemførte restriktioner. COVID-19 pandemien og de indførte restriktionehar påvirket årets aktiviteter og økonomiske udvikling, men ikke i betydelig grad. Årets udvikling og resultat anses for at være tilfredsstillende. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr. 806.866, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på kr. 3.987.822, og en egenkapital på kr. 3.328.121. Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Den fortsatte COVID-19 pandemi i Danmark og resten af verden, har også i 2021 nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, derhar haft store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er i meget begrænset omfang berørt af de gennemførte restriktioner. COVID-19 pandemien og de indførte restriktionehar påvirket årets aktiviteter og økonomiske udvikling, men ikke i betydelig grad. Årets udvikling og resultat anses for at være tilfredsstillende.
23-06-2022

Map