Company type
Limited Corporation
Established
1955
Size
Micro
Employees
3
Revenue
- DKK
Gross profit
3,178,592 DKK
Operating Profit (EBIT)
21,272 DKK
Profit for the year
-2,057,676 DKK
Equity
15 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/7
"Lowest 35%"
Rank in Denmark
314,217/322,278
"Lowest 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Jan Riber Jakobsen 4Chairman of board
Tom Arnt Thorup 3Vice chairman
Preben Friis-Hauge 8Boardmember

Legal owners Top 3

50-66.66%Sydtrafik
33.33-49.99%Varde Kommune

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand.

Company information based on CVR

NameVestbanen A/S
CVR35606319
AddressØstergade 17, 1, 6840 Oksbøl
IndustryPassenger rail transport, interurban [491000]
Established30-08-1955 (66 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees3 (Fin.Stmt)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 13-10-2011
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital2,346,434 DKK
Articles of assoc. last04-06-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive jernbanevirksomhed i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og den for banen udstedte ene retsbevilling. Under selskabets virksomhed hører desuden rute- og lastbildrift, der kan drives i datterselskaber.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
3,179
-60%
8,014
+6%
7,578
+23%
Profit for the year
-2,058
-
2,627
-
-664
-
Equity
14,851
-12%
16,908
+18%
14,281
-4%
Total Assets
107,628
+4%
103,561
-2%
105,384
-5%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdRegion Syddanmark besluttede på regionsrådsmødet den 28. februar 2011 at sikre det økonomiske grundlag for den fortsatte togdrift på Vestbanen efter den 30. juni 2012.

Med baggrund i regionsrådets beslutning har Vestbanen A/S gennemført et omfattende investeringsforløb med indkøb af 2 nye Lint41 togsæt, modernisering af signal-, sikrings- og fjernstyringsanlæg samt sanering af overkørselsanlæg. For at finansiere investeringerne har Vestbanen A/S optaget et 30-årigt lån i Kommunekredit på 110 mio.kr. med Region Syddanmark som garant.

Vestbanen A/S´s økonomiske grundlag omfatter betalinger fra Arriva Tog for leje af tog, infrastruktur og værksted. Sydtrafik/Region Syddanmark og Varde Kommune yder økonomisk tilskud til dækning af de nødvendige drifts- og investeringsudgifter, som ikke kan finansieres ved lejeindtægterne.

Vestbanen A/S har i 2012 indgået aftaler med Arriva Tog A/S om anvendelse af Vestbanens Infrastruktur, varetagelse af infrastrukturforvaltningen af Vestbanen, leje af de 2 nye Lint41 togsæt samt leje af værkstedet i Varde. Disse aftaler udløber i december 2020.


Sydtrafik har i den forbindelse fået gennemført nyt udbud af operatøropgaven på Vestbanen som option i det statslige udbud af operatøropgaven på de statslige strækninger i bl.a. Midt- og Vestjylland. Sydtrafik har således i 2019 som en del af Transportministeriets kontrakt med Arriva Tog A/S indgået aftale om varetagelse af operatøropgaven på Vestbanen i en 8-årig periode med option på yderligere 2 år med start i december 2020. Som en del af denne aftale vil Arriva Tog A/S overtage Vestbanens 2 Lint41-togsæt for en samlet betaling af 36 mio. kr. Desuden har Vestbanen A/S indgået aftale med Arriva Tog A/S om anvendelse af Vestbanens infrastruktur samt leje af Vestbanens værksted for den nævnte aftaleperiode.

Vestbanen A/S har tidligere indgået samarbejdsaftale med Trafikstyrelsen om materiel i forbindelse med samtrafik med togtrafikken i det Midt- og Vestjyske område, der bl.a. sikrer, at de fleste tog på Vestbanen kører videre til og fra Esbjerg. Denne aftale bortfalder med den nye kontrakt, da samtrafikken nu er en del af betingelserne i kontrakten.

Vestbanen A/S og Sydtrafik har ligeledes en aftale, der præciserer principperne for samarbejdet mellem de 2 selskaber om togdriften på Vestbanen.

Årets resultat udgør et underskud på 2.058 t.kr., hvilket primært skyldes store udgifter til opdatering af norm- og regelgrundlaget for infrastrukturforvaltningen. Som anført under forventet udvikling er materialet primo 2021 oversendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for godkendelse. Grundet negativ udvikling i reguleringsindekset er driftstilskuddet fra Sydtrafik tilsvarende mindre end forventet.
17-05-2021

Map