Company type
Limited Corporation
Established
2009
Size
Large
Employees
410
Revenue
672 MDKK
Gross profit
491 MDKK
Operating Profit (EBIT)
68 MDKK
Profit for the year
50 MDKK
Equity
154 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/76
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,020/347,086
"Top 10%"

Top management top 3

Stefan Olin 6Director

Board top 3

Freddy Morten Jensen 4Chairman of board
Stefan Olin 6Boardmember
Poul Grothe 2Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af Freddy Morten Jensen og Stefan Olin i forening eller af bestyrelsen.

Company information based on CVR

NameVerdis A/S
Alternate namesHg Renovation A/S, Nord-Ren A/S, Nordren Denmark A/S, Renonorden A/S, Steen Tofteng A/S, Top-Ren A/S Show more
CVR32660533
AddressErhvervsparken 17, 4621 Gadstrup
IndustryCollection of non-hazardous waste [381100]
Established22-12-2009 (14 yr)
First financial statement period22-12-2009 to 31-12-2010
Company typeLimited Corporation
Number of employees943 (man years:796)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 22-02-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital6,696,300 DKK
6,000,100 DKK (01-08-2019 - 17-12-2023)
6,000,000 DKK (30-12-2016 - 31-07-2019)
5,000,000 DKK (03-05-2010 - 29-12-2016)
500,000 DKK (22-12-2009 - 02-05-2010)
Articles of assoc. last18-12-2023

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive renovationsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
672,318
+21%
555,203
+18%
469,612
+2%
Gross Profit
490,718
+18%
414,764
+20%
345,837
+2%
Profit for the year
49,709
+22%
40,672
+59%
25,659
+20%
Equity
153,756
+48%
104,047
+25%
83,378
+44%
Total Assets
525,952
+14%
462,619
+11%
418,334
+14%

Mangement review

Urbaser A/S er den største aktør i Danmark inden for husholdningsaffald.
Virksomheden har i regnskabsåret 2022 blandt andet startet kontrakter op i Vejle, Aarhus samt på Djursland. Herudover har Urbaser A/S vundet flere kontrakter vedr. industriafhentninger med flere.
Bruttofortjenesten i 2022 udgjorde 490.717 t.kr. (2021: 414.764 t.kr.), og årets resultat før skat blev 62.690 t.kr. (2021: 52.670 t.kr.). Dette er bedre end forventet, hvilket bl.a. skyldes et øget aktivitetsniveau, både i nye men også eksisterende kontrakter, samt et fokus på effektivitetsforbedringer; forbedringer som bl.a. kan tilskrives en stadig stigende kvalitet samt en meget stabil medarbejdergruppe.
I 2022 er der således realiseret en stærk forbedring af den primære drift, hvilket primært kan henføres til, at Urbaser i regnskabsåret har haft god kvalitet i de service ydelser vi leverer i hele Danmark.
Særlige risici
Urbasers forretningsmæssige risiko er evnen til fortsat at kunne fastholde og udvikle forretningen i et marked under stor forandring. Hovedparten af kundemassen er den danske offentlige sektor, hvorfor der ikke anses for at være nogen særlige risici i forhold til tab på debitorer. Virksomheden har ingen valutarisici og væsentlige risici i forhold til renteændringer., Urbaser is the biggest operator in Denmark within household waste.
In the financial year 2022, the company initiated contracts in Vejle, Aarhus and Djursland. Furtherto this, the company won several contracts related to waste in the Industry segment.
Gross profit for 2022 amounted to DKK 490,717 thousand (2021: DKK 414,764 thousand ) and the results for the year amounted to DKK 62,690 thousand (2021: DKK 52,670 thousand). This is better than expected, and the reason for this development is due to a higher activity level, both regarding new but also old contracts, together with an inceased focus on efficiency improvements that can be attributed to, among other things, an ever increasing quality as well as a very stable group of employlees.
In 2022, a significant improvement in primary operations has thus been realized, which can primarily be attributed to the fact that Urbaser A/S have maintained strong quality in the services delivered across Denmark.
Paricular risk
Urbaser's business risk is the ability to continue to maintain and develop the business in a market that under goes great changes. The main part of the customers is the Danish public sector. Hence, the Company does not consider bad debt losses to be a particular risk. The Company has no currency risks in relation to interest rate changes.
07-07-2023

Map