Company type
Limited Corporation
Established
2002
Size
Medium
Employees
88
Revenue
- DKK
Gross profit
44 MDKK
Operating Profit (EBIT)
6,111,000 DKK
Profit for the year
2,305,000 DKK
Equity
58 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6/48
"Top 35%"
Rank in Denmark
35,067/344,871
"Top 35%"

Top management top 3

Board top 3

Henrik Winther Olsen 11Boardmember
Niels Ulrik Svendsen 4Boardmember
Svend Aage Dreist Hansen 86Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelses-medlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameThe Whole Company Food A/S
Alternate namesCastus A/S, Fredsted The A/S, Frugtbars A/S, Fruit Bars A/S, Gemi A/S, Gemi Trading A/S, Heidelberg A/S, Heidelberg Eddike A/S, Heidelberg Food A/S, Nature Foods A/S, Pure Nature A/S, Snacksfood A/S, T-Gourmet A/S, Thekompagniet A/S, Trope A/S, Trope Breakfast A/S, Trope Fruit A/S, Trope Kitchen A/S, Trope Tea A/S, Trope-Snacks A/S, Urteteket A/S Show more
CVR10101565
AddressUnionsvej 4, 4600 Køge
IndustryOther processing and preserving of fruit and vegetables [103900]
Established20-12-2002 (21 yr)
First financial statement period20-12-2002 to 31-12-2002
Company typeLimited Corporation
Number of employees128 (man years:108)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 10-10-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionNordea Bank
Company capital510,000 DKK
500,000 DKK (20-12-2002 - 27-05-2018)
Articles of assoc. last28-05-2018

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
44,222
-5%
46,510
+6%
44,076
+0%
Profit for the year
2,305
-68%
7,174
+46%
4,926
-15%
Equity
57,685
-6%
61,048
+10%
55,599
+6%
Total Assets
150,658
+26%
119,243
+8%
110,514
-7%

Mangement review

Virksomhedens 0resultatopgørelse for 2022 udviser et overskud på 2.305 t.kr. mod et overskud på 7.174 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2022 udviser en egenkapital på 57.685 t.kr.
Der var forventet en indtjening på niveau med 2021, men der blev realiseret et lavere resultat som følge af kraftigt varierende råvarerpriser og energipriser.
21-06-2023

Map