Company type
Limited Corporation
Established
2006
Size
Medium
Employees
92
Revenue
- DKK
Gross profit
116 MDKK
Operating Profit (EBIT)
54 MDKK
Profit for the year
64 MDKK
Equity
454 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/9
"Top 35%"
Rank in Denmark
2,507/322,119
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Joakim Tilly 2Chairman of board
Mattias Adebäck 2Boardmember
Bjarne Strandhave Hald 4Boardmember

Legal owners Top 3

100%Swedish Match North Europe AB

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameSwedish Match Denmark A/S
Alternate namesV2 Tobacco A/S, V2E A/S, V2H A/S, Swedish Match Denmark A/S Show more
CVR29400997
AddressGeorg Jensens Vej 7, 8600 Silkeborg
IndustryManufacture of tobacco products [120000]
Established28-02-2006 (16 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees108 (man years:100)
Advertising protectionYes
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 24-06-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital501,000 DKK
500,000 DKK (28-02-2006 - 01-01-2018)
Articles of assoc. last01-09-2020

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er salg, produktion og udvikling af røgfrie nikotinprodukter til hele verden og dermed tilknyttede aktiviteter.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
116,339
+43%
81,272
-7%
87,814
-
Profit for the year
64,472
+32%
48,707
+147%
19,750
-
Equity
453,892
+11%
409,420
0%
410,713
-
Total Assets
482,153
+10%
438,517
+1%
435,860
-

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på t.kr. 64.472, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på t.kr. 453.892.
Resultatet er således forbedret med t.kr. 15.765 i forhold til seneste regnskabsår. I resultatet for 2021 er indregnet modtaget udbytte fra datterselskabet House of Oliver Twist A/S på t.kr. 20.000 mod t.kr. 30.000 i 2020.
Udviklingen i selskabets resultat er sammenholdt med forventningerne fra sidste år og er lidt lavere end forventet. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Selskabet har i 2021 fulgt den planlagte udvikling af produktionsplatformen, styrket interne processer og forretningsgange samt øget integrationen ind i Swedish Match-koncernen for at kunne understøtte koncernens vækst i nikotinposer under varemærkerne ZYN, VOLT og Thunder m.fl.

Covid-19 har også i 2021 været en udfordring, men har ikke påvirket aktivitet og resultat i nævneværdigt omfang. Selskabet har i al væsentlighed formået at beskytte vores medarbejdere, produktion og forsyningslinjer. Selskabet har dog oplevet længere leveringstider samt øget prispres, særligt vedrørende igangværende investeringer.

Set i lyset af stor udvikling i alle dele af virksomheden, og udfordringer med at tilpasse sig efter Covid-19, er ledelsen særdeles tilfredse med resultatet og de fremskridt, der er opnået i året, hvilket i høj grad må tilskrives vores dygtige og engagerede medarbejdere.
28-03-2022

Map