Company type
Limited Corporation
Established
2007
Size
Micro
Employees
-
Revenue
27 MDKK
Gross profit
20 MDKK
Operating Profit (EBIT)
5,951,000 DKK
Profit for the year
17 MDKK
Equity
209 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
4/103
"Top 10%"
Rank in Denmark
8,537/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Niels Christian Nielsen 8Chairman of board
Arne Knudsen 22Vice chairman
Hans Jordan Kroman 5Boardmember

Legal owners Top 3

100%Svendborg Forsyning A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameSvendborg Vand A/S
CVR30235843
AddressRyttermarken 21, 5700 Svendborg
IndustryWater collection, treatment and supply [360000]
Established29-01-2007 (15 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees-
Advertising protectionNo
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 18-05-2016
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionDanske Bank
Company capital2,001,000 DKK
2,000,000 DKK (29-01-2007 - 02-07-2007)
Articles of assoc. last26-11-2013

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udøve vandforsyningsvirksomhed. I det omfang Svendborg Forsyningsservice A/S udfører sådanne tjenesteydelser, som Svendborg Vand A/S til en hver tid måtte efterspørge i markedet, skal disse tjenesteydelser udføres af Svendborg Forsyningsservice A/S for Svendborg Vand A/S til priser og på samhandelsvilkår, som i det hele er bestemt af det fælles moderselskab Svendborg Forsyning A/S. Selskabet kan - på kommercielle vilkår - udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til vandforsyningsvirksomhed. Virksomheden kan udøves gennem et selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt adskilt fra vandforsyningsvirksomheden.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
26,841
-7%
28,793
+3%
27,964
-5%
Gross Profit
19,676
-12%
22,361
+3%
21,641
-9%
Profit for the year
16,727
+282%
4,382
+9%
4,008
-39%
Equity
208,921
+9%
192,194
+2%
187,812
+2%
Total Assets
367,262
+5%
350,176
+1%
346,843
+9%

Map