Company type
Limited Corporation
Established
1970
Size
Small
Employees
47
Revenue
608 MDKK
Gross profit
129 MDKK
Operating Profit (EBIT)
81 MDKK
Profit for the year
62 MDKK
Equity
271 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/3
"Around avg"
Rank in Denmark
2,572/345,354
"Top 10%"

Top management top 3

Board top 3

Claes Fuglsang 9Chairman of board
Kim Fuglsang 6Boardmember
Henning Fuglsang 6Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameSophus Fuglsang. Export-Maltfabrik A/S
Alternate namesA/S De Danske Maltfabrikker, Dragsbaek Export Office A/S, Dragsbaek Maltfabrik A/S, Euromalt A/S, Maltfabrikken Danmark A/S Show more
CVR37186813
AddressRibe Landevej 12, 6100 Haderslev
IndustryManufacture of malt [110600]
Established28-12-1970 (52 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees59 (man years:45)
Advertising protectionYes
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 16-02-2014
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital25,000,000 DKK
10,000,000 DKK (27-01-1995 - 17-11-2004)
2,400,000 DKK (30-08-1987 - 26-01-1995)
Articles of assoc. last28-05-2010

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive maltfabrik og dermed i forbindelse stående virksomhed. Selskabet kan erhverve fast ejendom og foretage finansiering af, samt investe- ring og kapitalindskud, herunder som ansvarlig deltager i virksomheder, som har naturlig tilknytning til sel- skabets formål

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
608,439
+41%
431,695
+5%
411,276
-15%
Gross Profit
128,600
+177%
46,437
-43%
81,597
+18%
Profit for the year
62,499
+10,064%
615
-98%
28,928
+61%
Equity
270,928
+30%
208,639
-9%
228,043
+4%
Total Assets
362,621
+23%
295,803
+2%
288,669
+2%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Det regnskabsmæssige resultat for regnskabsåret 2022 udviser et overskud på 62.499 tkr. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2022 udgør 270.928 tkr. Udviklingen i året har været påvirket af stigende priser på råvarer og energi samt stigende markedspriser på malt. Der er ikke sket ændringer i selskabets aktiviteter i året.
27-06-2023

Map