Company type
Limited Corporation
Established
1979
Size
Micro
Employees
8
Revenue
- DKK
Gross profit
3,372,262 DKK
Operating Profit (EBIT)
-665,034 DKK
Profit for the year
2,061,184 DKK
Equity
-3,339,966 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/8
"Top 35%"
Rank in Denmark
36,973/342,233
"Top 35%"

Legal owners top 3

Company information based on CVR

NameSv Thorsø A/S
Alternate namesAidt Miljø A/S, Solarventi A/S Show more
CVR87100618
AddressFabriksvej 8, 8881 Thorsø
IndustryManufacture of non-electric domestic appliances [275200]
Established01-05-1979 (44 yr)
First financial statement period01-05-1979 to 31-12-1979
Company typeLimited Corporation
Number of employees15 (man years:11)
Advertising protectionNo
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital1,250,000 DKK
7,487,419 DKK (21-01-2022 - 11-07-2022)
4,492,451 DKK (20-12-2021 - 20-01-2022)
1,365,660 DKK (01-06-2015 - 19-12-2021)
1,292,000 DKK (11-06-2013 - 31-05-2015)
1,263,000 DKK (15-12-2009 - 10-06-2013)
Articles of assoc. last14-06-2023

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er produktudvikling, produktion, handel, kreativ virksomhed (hvorved menes fotoarbejder og reklameorienterede arbejder, oplæg til opfindelser) og konsulentvirksomhed

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
3,372
-8%
3,660
+34%
2,733
-18%
Profit for the year
2,061
+303%
512
-
-481
-
Equity
-3,340
-
-15,454
-
-15,966
-
Total Assets
10,356
+3%
10,079
-5%
10,617
-6%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 3.372 t.kr. mod 3.660 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 2.061 t.kr. mod 512 t.kr. sidste år.

Resultatet før finansielle poster blev påvirket af udvikling af løsninger til erhvervsmarkedet. Desuden blev driften påvirket af, at stifter og adm. dir. Hans Jørgen Christensen var igennem et længere sygdomsforløb, der desværre betød hans alt for tidlige bortgang i marts 2022. Hans Jørgen, der var en førende kapacitet inden for soldrevet ventilation og affugtning – og var respekteret blandt forskere i såvel Danmark som i udlandet – skabte igennem sin udvikling og patenter grundlaget for SolarVenti og det store potentiale, virksomheden står overfor at forløse globalt.

Den stigende efterspørgsel efter SolarVentis grønne løsninger til affugtning, bedre indeklima og bidrag til opvarmning af både bolig og erhverv, har betydet at planerne om at tiltrække ekstra kapital, etablere et generationsskifte samt gennemføre en rekonstruktion af egenkapitalen har kunnet realiseres.

I et samarbejde mellem långivere, kapitalforvaltere, eksisterende aktionærer og selskabet AK Invest er der skabt en rekonstruktion af egenkapitalen og et generationsskifte i 2 faser. I fase 1 blev egenkapitalen øget/styrket fra et minus på ca. 15,5 mio. kr. til et minus på ca. 3,3 mio. kr i 2021. Dette via gælds-konvertering på ca. 10 mio.kr. fra långivere/ejere samt gældseftergivelse fra selskabets bankforbindelse på ca. 2,6 mio.kr. (sidstnævnte driftsført). I fase 2 (januar 2022) blev egenkapitalen yderligere forbedret til et plus på ca. 700 t.kr jf. afsnittet "Begivenheder efter regnskabsårets udløb".

Indstillingen til at styrke egenkapitalen fra alle involverede parter samt tilgangen af AK Invest, vidner om en stærk tro på det meget store potentiale SolarVenti indeholder i såvel ind- som udland.
29-06-2022

Map