Company type
Limited Corporation
Established
1984
Size
Medium
Employees
154
Revenue
251 MDKK
Gross profit
123 MDKK
Operating Profit (EBIT)
22 MDKK
Profit for the year
21 MDKK
Equity
34 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
8/155
"Top 10%"
Rank in Denmark
7,806/331,672
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Karl Olof Stefan Stockhaus 1Chairman of board
Karsten Thomsen 3Boardmember
Kim Palmgren Jensby 2Boardmember

Legal owners - top 3

100%Terratech Group AB

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameSjørring Maskinfabrik A/S
CVR73730317
AddressSjørringvigvej 4, Sjørring, 7700 Thisted
IndustryManufacture of lifting and handling equipment [282200]
Established30-05-1984 (38 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees191 (man years:190)
Advertising protectionYes
AuditorPricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 05-05-2022
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,000,000 DKK
901,000 DKK (28-06-2001 - 10-12-2001)
3,000,000 DKK (30-08-1987 - 27-06-2001)
Articles of assoc. last05-01-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er fabrikation og handel

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
251,147
+51%
166,331
-37%
265,430
-10%
Gross Profit
122,899
+35%
90,896
-27%
124,760
-7%
Profit for the year
21,385
-
-9,868
-
5,303
-57%
Equity
33,606
+175%
12,220
-45%
22,088
+32%
Total Assets
123,722
+21%
102,612
-9%
112,809
-8%

Mangement review

Virksomhedens 0resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 21.385 t.kr. mod et underskud på 9.868 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 33.606 t.kr. Virksomhedens omsætning i 2021 udgør 251.147 t.kr. mod 166.331 t.kr. sidste år.
Ledelsen forventede ved aflæggelse af seneste årsrapport et positivt resultat for 2021 og årets resultat overgår forventningerne, hvilket kan tilskrives en generelt positiv aktivitet i markedet og stigende efterspørgsel efter virksomhedens kompetencer fra industrielle kunder i 2021 samt en øget produktivitet. Ledelsen anser således årets resultat for tilfredsstillende.
Virksomheden har i 2021 fortsat med at udvikle afsætningsplatformen med henblik på at styrke brandingen og positioneringen af virksomheden på markedet og dermed øge salget af eget produktprogram.

Virksomheden har ligeledes fortsat med at optimere den samlede supply-chain - bl.a. gennem forskellige digitaliserings-tiltag.

Tilgangen til det internationale marked og såvel gamle samt nye og potentielle kunder har fortsat været besværliggjort grundet COVID-19 rejserestriktioner, specielt gældende for internationale kunder, hvor besøg på virksomheden er nødvendige.
Forventet udvikling
Virksomhedens ledelse forventer for 2022 et resultat på niveau med 2021.
Selskabet har på nuværende tidspunkt en tilfredsstillende ordrebeholdning ift. samme tidspunkt sidste år, hvilket primært kan henføres til et stigende aktivitetsniveau samt tilgang af nye kunder. Information modtaget fra væsentlige store kunder udviser en stigning i aktivitetsniveau.
Lanceringen af eget produktprogram af graveskovle forløber tilfredsstillende og ordre indtag er højere end forventet ved indgangen til 2022.
10-02-2022

Map