Company type
Limited Corporation
Established
1997
Size
Medium
Employees
147
Revenue
287 MDKK
Gross profit
85 MDKK
Operating Profit (EBIT)
57 MDKK
Profit for the year
43 MDKK
Equity
74 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/175
"Top 10%"
Rank in Denmark
3,799/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Thomas Sørensen 1Director

Board Top 3

Peter Krarup 2Chairman of board
Anders Lund Hansen 3Vice chairman
Preben Hedegaard Pedersen 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Grundfos A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller direktøren i forening med medlem af bestyrelsen.

Company information based on CVR

NameSintex A/S
CVR19848086
AddressJyllandsvej 14, 9500 Hobro
IndustryForging, pressing, stamping and roll-forming of metal, powder metallurgy [255000]
Established01-02-1997 (25 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees169 (man years:160)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 09-04-2021
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital11,000,000 DKK
6,000,000 DKK (07-12-1998 - 31-03-2008)
5,000,000 DKK (01-02-1997 - 06-12-1998)
Articles of assoc. last22-03-2013

Purpose

Selskabets formål er produktion, salg og udvikling af komponenter fremstillet ved hjælp af pulverteknologi samt anden tilknyttet virksomhed, som er i selskabets interesse.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
286,876
+24%
232,076
-12%
262,436
+6%
Gross Profit
84,934
+130%
36,959
-20%
46,326
-2%
Profit for the year
43,189
+359%
9,401
-52%
19,694
-9%
Equity
73,910
+62%
45,721
-36%
71,320
+3%
Total Assets
180,704
+16%
155,979
-21%
197,507
-3%

Mangement review

Udviklingsaktiviteterne har i 2021 været drevet af en række produktudviklingsprojekter for en del af selskabets større kunder, samtidigt med at der har været fokus på innovation og nye forretningsområder, indenfor elektrificering og energioptimeringer.

Samarbejde med virksomhedens større kunder om udvikling af nye produkter fortsætter i 2022. Det samme gælder den portefølje af innovationsprojekter, som gennemføres i 2021. Finansiering af innovationsprojekterne sker igennem en R&D aftale med Grundfos Holding A/S.
Sintex har i regnskabsåret 2021 oplevet et kraftigt stigende behov fra vores kunder hvilket har givet en øget omsætning. Omsætningen er steget med 24 % i forhold til året før. Resultatet for 2021 udviser et overskud før skat på 55.634 t.kr.

Resultatet for 2021 er tilfredsstillende.
05-04-2022

Map