Company type
Limited Corporation
Established
1981
Size
Medium
Employees
87
Revenue
- DKK
Gross profit
48 MDKK
Operating Profit (EBIT)
16 MDKK
Profit for the year
11 MDKK
Equity
98 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/33
"Top 10%"
Rank in Denmark
11,688/322,520
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Michael Burgdorff Andersen 1Chairman of board
Kasper Bregendahl 2Boardmember
Mary Jacinta Pister 1Boardmember

Legal owners Top 3

100%Simpson Strong-Tie International, Inc.

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Company information based on CVR

NameSimpson Strong-Tie A/S
Alternate namesBmf Bygningsbeslag A/S, Bmf-Simpson A/S, Bmf Beslagproduktion A/S, Simpson Strong-Tie A/S Show more
CVR65653818
AddressHedegårdsvej 11, Boulstrup, 8300 Odder
IndustryManufacture of locks and hinges [257200]
Established26-06-1981 (41 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees108 (man years:95)
Advertising protectionNo
AuditorGrant Thornton,Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 18-11-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,000,000 DKK
4,000,000 DKK (22-08-2001 - 29-04-2004)
3,500,000 DKK (30-08-1987 - 21-08-2001)
500,000 DKK (20-08-1987 - 29-08-1987)
Articles of assoc. last28-04-2010

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem besiddelse af ejerandele i andre selskaber, at drive virksomhed med produktion, distribution og salg af beslag og øvrige artikler til bygningsformål samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
47,671
+71%
27,846
0%
27,887
-33%
Profit for the year
11,369
-
-3,924
-
-6,474
-
Equity
97,600
+13%
86,231
-4%
90,155
-42%
Total Assets
126,125
+21%
103,860
-1%
105,162
-40%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør kr. 47.671.166 mod kr. 27.845.937 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør kr. 11.187.566 mod kr. -3.923.823 sidste år.

Vores indsatser og investeringer fra de foregående år fortsatte i 2020 med at “betale tilbage” til os. Trods Covid- 19 og et lidt stille 1. kvartal endte 2020 med et meget tilfredsstillende resultat. Investeringerne i automation og opkøbet af en mindre virksomhed i slutningen af 2019 skabte sammen med medarbejderne og den høje aktivitet både lokalt og på eksportmarkederne en klar forbedring af resultatet og understreger at vores strategi og fokus på kerneforretningen er rigtig.

Fusion
Ledelsen har i regnskabsåret 2020 fusioneret ML Beslag ApS og Simpson Strong-Tie A/S med sidstnævnte som den fortsættende virksomhed. Fusionen er gennemført som en lodret skattepligtig fusion med virkning fra 1. januar 2020., Development in activities and financial matters
The gross profit for the year is DKK 47.671.166 against DKK 27.845.937 last year. The results from ordinary activities after tax are DKK 11.187.566 against DKK -3.923.823 last year.

Our efforts and investments from previous years continued in 2020 to “pay back”. Despite Covid-19 and a somewhat quiet 1st quarter, 2020 ended with a very satisfying result. The investments in automation and the acquisition of a smaller company at the end of 2019, together with the employees and the high activity both locally and in the export markets, this created a clear improvement in the result and emphasizes that our strategy and focus on the core business is right.

Merger
In the financial year 2020, the management merged ML Beslag ApS and Simpson Strong-Tie A/S with Simpson Strong-Tie A/S as the continuing company. The merger has been implemented as a taxable merger with effect from 1. January 2020
29-06-2021

Map