Company type
Limited Corporation
Established
2001
Size
Micro
Employees
1
Revenue
- DKK
Gross profit
949,713 DKK
Operating Profit (EBIT)
235,371 DKK
Profit for the year
178,959 DKK
Equity
1,997,438 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
2/3
"Lowest 35%"
Rank in Denmark
132,759/353,682
"Around avg"

Top management top 3

Board top 3

Lone Hansen 3Chairman of board
John Eiler Hansen 4Boardmember
Per Eiler Hansen 12Boardmember

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af direktøren, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameSchulz Krydderfedt A/S
CVR26099234
AddressDalgasvej 2, 7100 Vejle
IndustryManufacture of margarine and similar edible fats [104200]
Established18-06-2001 (23 yr)
First financial statement period01-01-2001 to 31-12-2001
Company typeLimited Corporation
Number of employees2 (man years:2)
Advertising protectionNo
Audit deselectedYes
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital500,000 DKK
Articles of assoc. last08-04-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er fremstilling af nærings- og nydelsesmidler og hermed beslægtet virksomhed

Financial Statement

 202320222021
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
950
+4%
915
+61%
567
-27%
Profit for the year
179
-27%
245
+410%
48
-86%
Equity
1,997
+10%
1,818
+16%
1,574
-18%
Total Assets
2,547
+8%
2,358
+11%
2,121
-13%

Mangement review

Management's review
Virksomhedens væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været produktion og salg af næring – og nydelsesmidler og hermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. Virksomhedens resultatopgørelse for 2023 udviser et overskud på 178.959 kr. mod et overskud på 244.773 kr. sidste år, virksomhedens balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på 1.997.438 kr. Ledelsen anser årets udvikling og resultat som tilfredsstillende. Hændelser efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.
Date of general meeting: 07-05-2024

Map