Company type
Limited Corporation
Established
1957
Size
Large
Employees
281
Revenue
462 MDKK
Gross profit
161 MDKK
Operating Profit (EBIT)
24 MDKK
Profit for the year
17 MDKK
Equity
186 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
12/152
"Top 10%"
Rank in Denmark
9,126/336,950
"Top 10%"

Top management top 3

Ivan Chrost 5Director

Board top 3

Flemming Kaj Christensen 7Chairman of board
Morten Pedersen 1Boardmember
Henrik Steen-Jørgensen 13Boardmember

Legal owners top 3

90-99.99%Sawo Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen, af formanden for bestyrelsen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameSawo A/S
Alternate namesAalborg Hydraulic A/S, Brdr. Platz Karrosserifabrik A/S, H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S, Holstebro Hydraulic A/S, Humlebæk Hydraulic A/S, Midtjysk Hydraulic A/S, Mtt Truck Center A/S, Nopa A/S, Nørresundby Hydraulic A/S, Obc Hydraulik A/S, Platz Karrosseri A/S, Randers Hydraulic A/S, Sawo Hydraulic A/S, Sawo Hydraulic Fyn A/S, Sawo Hydraulic Herlev A/S, Sawo Hydraulic Holstebro A/S, Sawo Hydraulic Nørresundby A/S, Sawo Hydraulic Paarup A/S, Sawo Hydraulic Randers A/S, Sr Hydraulic A/S, Vandborg Karosserifabrik A/S, Vognfabrikken Stena Næstved A/S, Hyster A/S, Hyster Danmark A/S, Hyster-Danmark A/S, Ravnstrup Vognsmedie A/S Show more
CVR57008113
AddressIndustrimarken 1, Sørup, 9530 Støvring
IndustryManufacture of lifting and handling equipment [282200]
Established01-12-1957 (66 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees321 (man years:283)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 14-06-2021
Financial statement period01-10 to 30-09
Bank connectionJyske Bank
Company capital15,325,000 DKK
15,000,000 DKK (19-12-2002 - 12-02-2006)
1,125,000 DKK (16-05-1991 - 18-12-2002)
700,000 DKK (30-08-1987 - 15-05-1991)
Articles of assoc. last12-08-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel og industri

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
462,101
+7%
431,402
+9%
394,087
-10%
Gross Profit
161,029
+3%
155,936
+18%
132,458
-9%
Profit for the year
16,751
-31%
24,212
+36%
17,792
-8%
Equity
185,920
+5%
177,064
+6%
166,327
+12%
Total Assets
413,013
+12%
369,539
+13%
326,169
+5%

Mangement review

Aktiviteter
Selskabets aktiviteter har i regnskabsåret været på niveau med det forventede. Markedsandelen
er fastholdt i et svingende marked.

Der har i regnskabsårets første del været udfordringer i forbindelse med COVID-19 med ustabile leverancer fra leverandører af lastbiler og dele til opbygninger samt stort sygefravær.

Markedet er præget af stor konkurrence på de fleste af selskabets produkter, hvilket stiller store krav
til salgsorganisationen.

Ordrebeholdningen ligger på et for branchen fornuftigt niveau, og andrager omkring 12 måneders
produktion af opbygninger.
Årets resultat
Årets nettoomsætning udgør 462 mio. kr. mod 431 mio. kr. sidste år, hvilket er en stigning på
31 mio. kr., svarende til 7,1 %.

Årets resultat før skat udgør 22 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. lavere end sidste års resultat, eller et fald på 30,5 %.

Omsætningen og resultatet skal sammenholdes med, at virksomheden i årsrapporten for 2020/21 forventede en omsætning i niveauet 505 mio. kr. og et resultat i niveauet 40 mio. kr. Den negative afvigelse i omsætning og resultat skyldes uregelmæssige leverancer af lastbiler samt komponenter, hvilket har vanskeliggjort optimal drift, endvidere har der været mangel på tilstrækkelig velkvalificeret arbejdskraft.

Selskabets udvikling og resultatet vurderes ud fra markedsvilkårene og herunder den verdensomspændende situation, som værende acceptabelt.

Balancen
Ved regnskabsårets udløb 30. september 2022 udgør den investerede kapital 413 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 30. september 2021 på 43 mio. kr. Stigning er primært vedrørende varebeholdninger og finansielle leasingaktiver.

Varebeholdninger udgør 176 mio. kr. pr. 30. september 2022, hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 37,6 mio. kr.

Tilgodehavender fra salg er i forhold til sidste år steget med 0,2 mio. kr. og udgør 80 mio. kr. pr. 30. september 2022. Der er ikke, til trods for det store tilgodehavende, en større usikkerhed omkring værdien af tilgodehavender.

Der foretages en meget stærk debitorstyring, der gennem mange år har resulteret i et minimum af tab på tilgodehavender. Dette er ligeledes tilfældet i dette regnskabsår og forventes også at være gældende fremadrettet.
Likviditets- og kapitalberedskab
Selskabet vurderes som velkonsolideret.

Ved regnskabsårets afslutning andrager den investerede kapital i selskabet 413 mio. kr., hvoraf egenkapitalen udgør 186 mio. kr., eller 45,0 % (2020/21: 47,9 %).

Likviditetsberedskabet er tilfredsstillende, og selskabet har i regnskabsåret opereret inden for de
budgetterede kreditrammer.

Pengestrømmen fra den primære driftsaktivitet er positiv med 7,2 mio. kr. i 2021/22.

Det er fortsat ledelsens vurdering, at selskabet har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at sikre finansieringen af selskabets fremtidige drift og de planlagte investeringer.
15-12-2022

Map