Company type
Limited Corporation
Established
1957
Size
Large
Employees
271
Revenue
431 MDKK
Gross profit
156 MDKK
Operating Profit (EBIT)
32 MDKK
Profit for the year
24 MDKK
Equity
177 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
6/155
"Top 10%"
Rank in Denmark
6,289/322,677
"Top 10%"

Top management Top 3

Ivan Chrost 5Director

Board Top 3

Britta Bang Mikkelsen 4Chairman of board
Morten Pedersen 1Boardmember
Karsten Hjelm 1Boardmember

Legal owners Top 3

90-99.99%Sawo Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen, af formanden for bestyrelsen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameSawo A/S
Alternate namesAalborg Hydraulic A/S, Brdr. Platz Karrosserifabrik A/S, H. F. Nielsens Maskinfabrik A/S, Holstebro Hydraulic A/S, Humlebæk Hydraulic A/S, Midtjysk Hydraulic A/S, Mtt Truck Center A/S, Nopa A/S, Nørresundby Hydraulic A/S, Obc Hydraulik A/S, Platz Karrosseri A/S, Randers Hydraulic A/S, Sawo Hydraulic A/S, Sawo Hydraulic Fyn A/S, Sawo Hydraulic Herlev A/S, Sawo Hydraulic Holstebro A/S, Sawo Hydraulic Nørresundby A/S, Sawo Hydraulic Paarup A/S, Sawo Hydraulic Randers A/S, Sr Hydraulic A/S, Vandborg Karosserifabrik A/S, Vognfabrikken Stena Næstved A/S, Hyster A/S, Hyster Danmark A/S, Hyster-Danmark A/S, Ravnstrup Vognsmedie A/S Show more
CVR57008113
AddressIndustrimarken 1, Sørup, 9530 Støvring
IndustryManufacture of lifting and handling equipment [282200]
Established01-12-1957 (64 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees345 (man years:298)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 14-06-2021
Financial statement period01-10 to 30-09
Bank connectionJyske Bank
Company capital15,325,000 DKK
15,000,000 DKK (19-12-2002 - 12-02-2006)
1,125,000 DKK (16-05-1991 - 18-12-2002)
700,000 DKK (30-08-1987 - 15-05-1991)
Articles of assoc. last12-08-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel og industri

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
431,402
+9%
394,087
-10%
437,889
+14%
Gross Profit
155,936
+18%
132,458
-9%
145,898
+6%
Profit for the year
24,212
+36%
17,792
-8%
19,309
-16%
Equity
177,064
+6%
166,327
+12%
148,535
+12%
Total Assets
369,539
+13%
326,169
+5%
309,718
+5%

Mangement review

Aktiviteter
Selskabets aktiviteter har i regnskabsåret været på lavere niveau end det forventede. Markedsandelen er fastholdt i et svingende marked.

Der har generelt været udfordringer i forbindelse med COVID-19, hovedsagelig i første kvartal af regnskabsåret, hvilket medførte udfordringer med leverandører af lastbiler til opbygning.

Markedet er præget af stor konkurrence på de fleste af selskabets produkter, hvilket stiller store krav til salgsorganisationen.

Ordrebeholdningen ligger på et for branchen fornuftigt niveau, og andrager omkring 10 måneders produktion af opbygninger.
Årets resultat
Årets nettoomsætning udgør 431 mio. kr. mod 409 mio. kr. sidste år, hvilket er en stigning på 22 mio. kr., svarende til 5,4 %.

Årets resultat før skat udgør 31 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. bedre end sidste års resultat, eller en stigning på 37,7 %.

Stigning i resultatet skal primært ses ud fra et ændret produktmix.

Selskabet er fortsat inde i en god udvikling og resultatet vurderes ud fra markedsvilkårene og herunder den verdensomspændende pandemi, som værende tilfredsstillende.

Balancen
Ved regnskabsårets udløb 30. september 2021 udgør den investerede kapital 370 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 30. september 2020 på 35 mio. kr. Stigning er primært vedrørende tilgodehavender fra salg og varebeholdninger samt indregning af finansielle leasingaktiver.

Varebeholdninger udgør 139 mio. kr. pr. 30. september 2021, hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 26 mio. kr.

Tilgodehavender fra salg er i forhold til sidste år steget med 15 mio. kr. og udgør 80 mio. kr. pr. 30. september 2021. Der er dog ikke, til trods for det store tilgodehavende, en større usikkerhed omkring værdien af tilgodehavender.

Der foretages en meget stærk debitorstyring, der gennem mange år har resulteret i et minimum af tab på tilgodehavender. Dette er ligeledes tilfældet i dette regnskabsår og forventes også at være gældende fremadrettet.
Likviditets- og Kapitalberedskab
Selskabet vurderes som velkonsolideret.

Ved regnskabsårets afslutning andrager den investerede kapital i selskabet 370 mio. kr., hvoraf egenkapitalen udgør 177 mio. kr., eller 47,9 % (2019/20: 49,7 %).

Kapitalberedskabet er tilfredsstillende, og selskabet har i regnskabsåret opereret inden for de budgetterede kreditrammer.

Pengestrømmen fra den ordinære driftsaktivitet er negativ med 1 mio. kr. i 2020/21.

Det er fortsat ledelsens vurdering, at selskabet har et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at sikre finansieringen af selskabets fremtidige drift og de planlagte investeringer.
17-12-2021

Map