Company type
Limited Partnership
Established
2000
Size
Medium
Employees
177
Revenue
147 MDKK
Gross profit
120 MDKK
Operating Profit (EBIT)
13 MDKK
Profit for the year
12 MDKK
Equity
17 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
22/2,652
"Top 10%"
Rank in Denmark
12,678/331,021
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Søren Yde 2Chairman of board
Carsten Eckhaus Pedersen 2Boardmember
Lennart Bo Falk Hedegaard Mouritzen 3Boardmember

Legal owners - top 3

5-9.99%Anders Holdgaard Jensen
5-9.99%Carsten Eckhaus Pedersen
5-9.99%Flemming Hansen

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

Company information based on CVR

NameRsm Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Alternate namesBrandt & Sigsten Pedersen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Brandt Rsm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Ms Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Realrevision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revi-Merco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision Vestkysten Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionscentret Frier Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionsfirmaet Villy Pedersen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisionskontoret Vest Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisor Sven Ankerstjerne Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revisorgaarden I København Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Rsm Brandt Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Rsm Denmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Rsm.Dk Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Svendsen & Sørensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Real Revision, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Rsm Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Show more
CVR25492145
AddressThyparken 10, 7700 Thisted
IndustryAccounting, bookkeeping and auditing activities, tax consultancy [692000]
Webwww.brandtrevision.dk
Established30-06-2000 (22 yr)
Company typeLimited Partnership
Number of employees176 (man years:157)
Advertising protectionNo
AuditorVistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 27-03-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,015,000 DKK
Articles of assoc. last13-08-2021

Purpose

Selskabets formål er at drive statsautoriseret revisionsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
147,473
+12%
131,905
+10%
120,418
-1%
Gross Profit
119,573
+10%
108,900
+16%
93,628
-1%
Profit for the year
11,628
+9%
10,625
+44%
7,356
+19%
Equity
16,733
+6%
15,735
+23%
12,763
+8%
Total Assets
101,327
-1%
102,304
+11%
91,933
-3%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 147,5 mio. kr. mod 131,9 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat udgør 11,6 mio. kr. mod 10,6 mio. kr. sidste år. Ved bedømmelse af selskabets resultat kan det oplyses, at alle kommanditaktionærer er partnere i selskabet, og at deres arbejdsvederlag er indregnet under "personaleomkostninger". Ledelsen finder det samlede resultat tilfredsstillende. RSM Danmark har i regnskabsåret indgået aftale om overtagelse af revisor- og bogføringsdelen af Sven Ankerstjerne ApS i Varde. Efter sammenlægningen videreføres den overtagne del af Sven Ankerstjerne ApS fra RSM's kontor i Esbjerg. Regnskabsåret har igen i 2021 været præget af Covid-19. Vi har gennem nedsatte task force hjulpet vores kunder med rådgivning i forhold til de mange hjælpepakker, og endvidere bistået med rådgivning for at sikre, at virksomhederne kommer bedst mulig gennem krisen. Arbejdet er efter regnskabsårets afslutning fortsat ikke tilendebragt, men regnskabsåret 2022 forventes kun at blive påvirket af Covid-19 i meget begrænset omfang.
29-04-2022

Map