Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2006
Size
Micro
Employees
-
Revenue
- DKK
Gross profit
-2,257,108 DKK
Operating Profit (EBIT)
- DKK
Profit for the year
-4,702,377 DKK
Equity
-397,504 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
352/370
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
337,262/345,354
"Lowest 10%"

Top management top 3

Board top 3

Jens Tradsborg Christensen 3Chairman of board

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene.

Company information based on CVR

NameRe-N Technology Aps
Alternate namesRe-N.Dk (Re-N Technology Aps) Show more
CVR29687889
AddressSkodsborg Strandvej 117B, 3 th, c/o Tradsborg, 2942 Skodsborg
IndustryManufacture of other special-purpose machinery n.e.c. [289900]
Established12-07-2006 (17 yr)
First financial statement period12-07-2006 to 31-12-2007
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees-
Advertising protectionYes
AuditorAdvisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab since 29-06-2023
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital125,000 DKK
Articles of assoc. last20-02-2008

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, herunder investering i andre virksomheder samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
-2,257
-
-253
-
-172
-
Profit for the year
-4,702
-
127,985
-
-10,145
-
Equity
-398
-
6,313
-
-121,673
-
Total Assets
136
-98%
7,123
-78%
31,905
+4%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på DKK -4.702.377 mod DKK 127.985.340 for tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital på DKK -397.504.

Oplysninger om fortsat drift
Selskabet har tabt mere end halvdelen af sin egenkapital. Det er ledelsens forventning, at egenkapitalen kan reetableres ved fremtidig indtjening.

Anvendelse af going concern som grundlag for regnskabsaflæggelsen er afhængig af selskabets udviklingsprojekter og den fremtidige indtjening forbundet med disse.

Der er i sagens natur usikkerhed omkring indtjeningen fra selskabets udviklingsprojekter, og om hvornår udviklingsprojekterne vil blive rentable.

Ledelsen har udarbejdet et budget for igangværende udviklingsprojekter som viser et overskud der medfører en reetablering af egenkapitalen samt finansiering af selskabets drift fremadrettet.

Ledelsen anser, usikkerheden til trods, going concern forudsætningen som det mest realistiske scenarie som grundlag for regnskabsaflæggelsen., Development in activities and financial affairs
The income statement for the period 01.01.20 - 31.12.20 shows a profit/loss of DKK -4,702,377 against DKK 127,985,340 for the period 01.01.19 - 31.12.19. The balance sheet shows equity of DKK -397,504.

Information on going concern
The Company has lost more than half of its share capital. Management expects to reestablish the share capital through future profits.

The going concern assumption as basis for financial reporting is dependent on the Company's development projects and the future profits connected to these.

Naturally there is uncertainty regarding the future profits from the development projects and the timeframe for when they will be profitable.

Management has compiled a budget which shows future profits which substantiate reestablishment of the share capital and the Company's activities in the future

Despite the uncertainties regarding going concern, it is management assessment, that financial reporting under the going concern presumption is the most accurate.
26-08-2021

Map