Company type
Limited Corporation
Established
2002
Size
Small
Employees
21
Revenue
- DKK
Gross profit
47 MDKK
Operating Profit (EBIT)
36 MDKK
Profit for the year
29 MDKK
Equity
58 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
5/4,454
"Top 10%"
Rank in Denmark
5,343/322,677
"Top 10%"

Top management Top 3

Carsten Raundahl 24Director

Board Top 3

Carsten Raundahl 24Boardmember
Per Andersen 7Boardmember
Per Falstie 10Boardmember

Legal owners Top 3

50-66.66%Raundahl & Moesby A/S
15-19.99%Opus 1000 Aps
15-19.99%Rm Holding Øst 1 Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør og 1 bestyrelsesmedlem.

Company information based on CVR

NameRaundahl & Moesby Øst A/S
CVR27005829
AddressKlamsagervej 15, 8230 Åbyhøj
IndustryOther specialized construction activities [439990]
Established16-12-2002 (19 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees28 (man years:26)
Advertising protectionNo
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 01-03-2018
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital3,000,000 DKK
125,000 DKK (16-12-2002 - 27-12-2017)
Articles of assoc. last07-09-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at udøve management af byggeprojekter, samt projektudvikle fast ejendom og anden hermed forbunden forretningsaktiviteter, dels i eget regi, dels gennem koncernforbundne datterselskaber.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
46,515
+42%
32,669
+155%
12,810
+182%
Profit for the year
29,208
+41%
20,709
+317%
4,971
+1,171%
Equity
58,447
+100%
29,239
+243%
8,529
+140%
Total Assets
175,253
+122%
78,868
+30%
60,478
+188%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat før skat i koncernen udgør 32,5 mio. kr. mod 22,1 mio. kr. i 2020 og egenkapitalen inkl. minoritetsinteresser udgør 58,4 mio. kr., hvilket er en fordobling i forhold til det foregående år.

Resultatet anses for at være tilfredsstillende og er som udmeldt i årsrapporten 2020. Indtægterne fra gennemførelse af de enkelte byggesager er som forudset og der er også i år realiseret en mergevinst på de sager, hvor R&M’s dækningsbidrag helt eller delvist er etableret som en ejerandel af et udviklingsselskab, hvilket bidrager positivt til resultatet.

Der er en stadig stigende del af vores projekter, hvor Raundahl & Moesby på koncernbasis deltager som medfinansierende part. Dette sker i solide set-ups med sikret slutsalg, hvor slutinvestor indskyder en betydelig egenkapital i projektet, og hvor Raundahl & Moesby indgår aftale omkring den øvrige byggefinansiering med et eksternt pengeinstitut.

Det har hidtil været et krav fra pengeinstitutterne, at Raundahl & Moesby A/S kautionerer for gælden, når byggeriet gennemføres af Raundahl & Moesby Øst A/S. Dette betyder, at der en del af udviklingsgevinsten, på disse sager tilfalder Raundahl & Moesby A/S, som en fair betaling for den byrde man herved bærer.

Med en fortsat konsolidering af Raundahl & Moesby Øst A/S, kan der arbejdes hen mod en løsning, hvor både byggeri og finansiering klares inden for rammene af
at det indenfor koncernen er muligt at håndtere byggefinansieringen betyder, at Raundahl & Moesby øØst A/S får i, adgang til et marked, som kræver stor finansiel styrke og som mange af konkurrenterne er afskåret fra at deltage i. Omsætningen landede på 346 mio. kr. i 2021. Dette er en tilbagegang på 50 mio. kr. i forhold til 2020, hvor omsætningen var 396 mio. kr., men aktiviteten har ikke desto mindre været fortsat stigende i det forløbne år. Årsagen er, at der i løbet af 2021 er mange nye projekter, der er blevet projekteret og således ikke har været under fysisk udførelse.

Mens der projekteres, er aktiviteten i virksomheden høj, idet vores medarbejdere sideløbende gennemfører projekteringsledelse, indkøb af underentrepriser og planlægning af byggeriet, hvilket er mandskabskrævende. Til gengæld er omsætningen, som i denne fase primært består af rådgiverhonorar, noget lavere end når selve byggearbejdet igangsættes.

Mange af de omhandlede projekter er enten igangsat i starten af 2022 eller vil løbende blive igangsat i løbet af året. Omsætningen vil derfor i det kommende år stige og overgå omsætningen fra 2020. De byggesager, som enten er igangsat eller bliver igangsat i løbet af første halvår, er alle fuldt bemandede, men det forventes, at medarbejderstaben yderligere skal forøges til de projekter som igangsættes i 2 halvår.

Selv om der er stor efterspørgsel på ingeniører og konstruktører inden for branchen, har Raundahl & Moesby hidtil haft en begrænset omsætning af medarbejdere og har ikke haft vanskeligheder med at finde nye medarbejdere. Raundahl & Moesby er ikke lønførende, men fremstår på andre parametre som en attraktiv arbejdsplads med spændende opgaver og en god medarbejderkultur.

Virksomheden har ved udgangen af året 35 medarbejdere tilknyttet Raundahl & Moesby Øst A/S . Medarbejderne er fordelt på ingeniører, konstruktører, økonomi-, juridisk og administrativt personale. Herudover sikrer virksomheden beskæftigelse til anslået 3-400 mennesker via underentreprenører og samarbejdspartnere. Langt hovedparten af opgaverne er større sager med entreprisesummer over 100 mio. kr. For projekter af denne størrelse er konkurrenterne de største entreprenører i landet og her har vi alt andet lige den fordel, at vi har et smallere set-up, hvilket gør os meget konkurrencedygtige i den type sager. Dette gælder i særdeleshed i sager, hvor vi som ovenfor beskrevet selv fremskaffer byggefinansieringen. Her er feltet af konkurrerende entreprenører meget begrænset.
08-03-2022

Map