Company type
Limited Corporation
Established
1981
Size
Small
Employees
31
Revenue
- DKK
Gross profit
15 MDKK
Operating Profit (EBIT)
-1,172,173 DKK
Profit for the year
-1,106,852 DKK
Equity
3,753,611 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/3
"Lowest 10%"
Rank in Denmark
311,881/322,455
"Lowest 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Erik Damgaard Nielsen 12Chairman of board
Jakob Lander Thorup 3Boardmember
Eva Stenger Aalling 3Boardmember

Legal owners Top 3

100%Jakob Lander Thorup Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene. Endvidere tegnes selskabet af den samlede bestyrelse

Company information based on CVR

NamePorsholdt Andreasen A/S. Brørup
Alternate namesFacadepartner A/S Show more
CVR65157314
AddressLadelundvej 78, 6650 Brørup
IndustryLead, zinc and tin production [244300]
Established15-04-1981 (41 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees25 (man years:22)
Advertising protectionNo
AuditorBdo Statsautoriseret Revisionsaktieselskab since 03-10-2014
Financial statement period01-07 to 30-06
Company capital3,625,000 DKK
625,000 DKK (09-10-2008 - 26-04-2012)
500,000 DKK (04-03-1994 - 08-10-2008)
80,000 DKK (30-08-1987 - 03-03-1994)
Articles of assoc. last08-02-2015

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri og dertil knyttet virksomhed

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
14,767
+6%
13,962
0%
13,975
+33%
Profit for the year
-1,107
-
182
-88%
1,571
+361%
Equity
3,754
-23%
4,860
-21%
6,178
+34%
Total Assets
13,832
+3%
13,427
+11%
12,053
+16%

Mangement review

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør -1.107 t.kr. mod 182 t.kr. sidste år. Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende. Selskabet har i forhold til sidste år haft en vækst i omsætningen på ca. 7%, men har i indeværende regnskabsår været påvirket af en række begivenheder, der har medført en negativ drift trods stigende aktivitet. Selskabets entrepriseopgaver, er i lighed med branchen i øvrigt, forholdsvis løntung. I regnskabsåret har selskabet været usædvanligt hårdt ramt af et stort antal (ikke arbejdsskade-relaterede) langtidssygemeldinger, som har resulteret i væsentligt forøgede udgifter til lønninger. Der var i regnskabsåret mandet op med ressourcer på oplæring af 3 medarbejdere til idriftsættelse af en større stanse-kapacitet. Opsætningen af stansemaskinen, indkøbt fra Tyskland, har været uacceptabel længe i proces, svarende til næsten 24 måneder særligt grundet indrejseforbud for operatørerne som følge af COVID19-situationen. COVID19-situationen har herforuden påvirket selskabet negativt, da en større del af byggeledelsen forsøgtes håndteret via hjemmearbejde med for uhensigtsmæssig styring af sagerne til følge. Herforuden har selskabets interne administrative processer haft svært ved at følge med den vækst, der blev realiseret i de tidligere år før indeværende regnskabsår. Kombinationen af disse forhold har medført en oprydningsproces i særligt de igangværende arbejder, der derved rammer indeværende regnskabsår væsentligt og negativt. De første måneder af det nye regnskabsår er ligeledes påvirket af ovenstående begivenheder, idet selskabet først er lykkedes med at få løst udfordringerne hen over efteråret.
10-12-2021

Map