Company type
Limited Corporation
Established
1965
Size
Micro
Employees
1
Revenue
24 MDKK
Gross profit
18 MDKK
Operating Profit (EBIT)
297,000 DKK
Profit for the year
184 MDKK
Equity
970 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/135
"Top 10%"
Rank in Denmark
1,192/333,113
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Lars Christensen 8Chairman of board
Milena Jordanova Olsen 3Boardmember
Robert Guglielmetti 8Boardmember

Legal owners - top 3

50-66.66%Antoax A/S
33.33-49.99%Toch Invest Aps

Rights certificate

 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af et medlem af direktionen og et medlem af bestyrelsen i forening, eller af Tobias Sidelmann Christensen alene.

Company information based on CVR

NamePharmacosmos Holding A/S
Alternate namesMedicosmos A/S Show more
CVR69720919
AddressRørvangsvej 30, 4300 Holbæk
IndustryManufacture of pharmaceutical preparations [212000]
Established12-10-1965 (57 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees1 (man years:1)
Advertising protectionNo
AuditorEy Godkendt Revisionspartnerselskab since 15-09-2008
Financial statement period01-05 to 30-04
Company capital6,000,000 DKK
1,000,000 DKK (30-08-1987 - 25-06-1995)
Articles of assoc. last29-12-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af farmaceutiske, kemiske og tekniske produkter og processer og erhverve, eje, disponere og administrere over rettigheder i forbindelse hermed, at eje kapitalandele i selskaber som driver virksomhed med udvikling, produktion og handel med farmaceutiske, kemiske og tekniske produkter, anlæg og lignende, at foretage investeringsvirksomhed og finansiering, herunder anbringelse af kapital i fast ejendom og i virksomheder i ind- og udland, samt efter bestyrelsens skøn at drive anden i forbindelse dermed stående virksomhed.

Financial Statement

 202220212020
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
23,552
+778%
2,684
-1%
2,701
-4%
Gross Profit
17,750
-
-722
-
-51
-
Profit for the year
184,436
-
-124,013
-
50,722
-48%
Equity
969,925
+23%
790,862
-16%
940,077
+6%
Total Assets
983,871
+24%
792,364
-16%
945,883
+5%

Mangement review

LedelsesberetningKoncernoversigt

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat udviser et overskud efter skat på 184,4 mio.kr. Resultat og indtjening udviklede sigbedre end forventet, og resultatet anses for værende tilfredsstillende.Der er øget aktivitet indenfor alle forretningsområder.Årets resultat er væsentligt påvirket af opbygning af Pharmacosmos Therapeutics Inc. i USA ogetablering af Pharmacosmos Pharmaceutical Technology (Beijing) Co., Ltd. i Kina, herunderopbygning af store salgs- og markedsføringsorganisationer med tilhørende medarbejdere, lejedelokaler, værktøjer og systemer til sikring af kendskab til markedet og overholdelse af compliance reglerm.v. Herudover er resultatet for 2021/22 positivt påvirket at modtagne milepælsbetalinger.Der investeres fortsat i studier med henblik på at forbedre og optimere behandlingen af jernmangelog jernmangelanæmi, samt for at opnå adgang til yderligere markeder.Indenfor det veterinære forretningsområde arbejder Pharmacosmos med at optimere sundhed ogvækst i dyrebesætninger.Der arbejdes fortsat med nye aktiviteterog produktudvikling indenfor derivat-kemi og udvikling af nyecryo-protekanter.Udviklingen i USD/DKK kursen hen over regnskabsåret har haft en væsentlig positiv effekt påårets omsætning og resultat.Situationen omkring Corona virus/COVID-19 har påvirket årets omsætning og resultat negativt.Faldende aktivitet af planlagte behandlinger og operationer indenfor hospitalssektoren har medført etreduceret forbrug af præparater til jernbehandling. Dette gør/har gjort sig gældende i de fleste lande.Krigen i Ukraine og macroøkonomiske forhold som følge heraf har ikke påvirket regnskabetvæsentligt.Pharmacosmos har i efteråret 2021 erhvervet selskabet Abfero Pharmaceuticals Inc. Købesummener delvist betalt kontant og delvist ved en række fremtidig betingede milepælsbetalinger.Der er I regnskabsåret foretaget korrektion til tidligere år vedrørende udskudt skat I koncernregnskabetog indregning af kapitalandele i moderselskabsregnskabet. For yderligere information henvises tilanvendt regnskabspraksis.FinansieringPharmacosmos har i 2021/22 haft en positiv pengestrøm fra driften.InvesteringerÅrets investeringer vedrører hovedsageligt rettigheder og investering i kliniske studier.
28-06-2022

Map