Company type
Limited Corporation
Established
1990
Size
Medium
Employees
170
Revenue
377 MDKK
Gross profit
98 MDKK
Operating Profit (EBIT)
20 MDKK
Profit for the year
13 MDKK
Equity
116 MDKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/19
"Top 35%"
Rank in Denmark
10,183/322,455
"Top 10%"

Top management Top 3

Board Top 3

Legal owners Top 3

50-66.66%Givesco Bakery A/S
33.33-49.99%Stl Holding Aps

Rights certificate

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene.

Company information based on CVR

NameOk Snacks A/S
Alternate namesCrispo Denmark A/S, Ifmg A/S, Ifmg-Europe A/S, International Food Marketing Group A/S, Kødbørsen A/S, Lyka Snacks A/S, O.K. Gruppen A/S, O.K. Snacks Production A/S, Phs 134 A/S, Salesteam A/S, Snackfoods A/S, Snacks Kompagniet A/S, Tx-Mx Group A/S Show more
CVR14336796
AddressHolmevej 6, 7361 Ejstrupholm
IndustryManufacture of grain mill products [106100]
Established13-07-1990 (32 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees170 (man years:145)
Advertising protectionNo
AuditorAktiv Revision Silkeborg Registreret Revisionsanpartsselskab since 23-08-1994
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionSydbank
Company capital2,000,200 DKK
1,750,000 DKK (05-10-2009 - 13-06-2010)
550,000 DKK (18-04-2006 - 04-10-2009)
500,000 DKK (16-08-1997 - 17-04-2006)
300,000 DKK (26-02-1991 - 15-08-1997)
80,000 DKK (17-07-1990 - 25-02-1991)
Articles of assoc. last14-06-2021

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er handel og produktion.

Financial Statement

 202020192018
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
376,702
+4%
360,523
+27%
282,820
-
Gross Profit
98,042
+22%
80,246
+3%
77,828
-
Profit for the year
13,463
+168%
5,020
-62%
13,066
-
Equity
116,356
+13%
102,893
+1%
101,873
+10%
Total Assets
314,838
-8%
341,523
+9%
313,015
+18%

Mangement review

Koncernens væsentligste aktiviteter Koncernens og OK Snacks A/S væsentligste aktiviteter består i produktion og engrossalg af snacksvarer. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 13.462.805, og koncernens balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 314.564.869, og en egenkapital på kr. 116.355.546. Forventninger til fremtiden Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år Vidensressourcer Koncernens politik er en fortsat udvikling af produkter og processer. Det er derfor afgørende, at koncernen også i fremtiden er i stand til at tiltrække og fastholde kompetente og motiverede medarbejdere. Risikoforhold Koncernens væsentligste driftsrisiko knytter sig til evnen til at fastholde positionen indenfor de produktområder og på de markeder, hvor produktionen afsættes. Valutakursrisikoen vurderes som lav. Den rentebærende nettogæld er delvist finansieret fastforrentet og delvis variabel forrentet. Moderate ændringer i renteniveau vurderes ikke at have væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Som en helt særlig risiko kan nævnes den aktuelle COVID-19-pandemi. Koncernen har aktuelt en forventning til et tilfredsstillende resultat og forventer også at have tilstrækkelig likviditet. Nuværende og eventuelle fremtidige politiske og økonomiske foranstaltninger, som måtte blive sat i værk, vil kunne afstedkomme finansielle risici knyttet til koncernens drift og eventuelt begrænse koncernens samhandelsmuligheder. Koncernens nuværende og planlagte aktiviteter giver imidlertid ikke anledning til særlige finansielle risici, og koncernens likviditetsberedskab og nøvendige udvidelser heraf forventes at være sikret i tilstrækkeligt omfang. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Koncernen udvikler løbende produkterne og processerne. Der foretages ingen egentlig forskning. Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling i den senest offentliggjorte årsrapport Årets resultat anses for tilfredsstillende og forventet. Ledelsen forventer at den stabile, positive udvikling fortsætter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 13.462.805, og koncernens balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 314.564.869, og en egenkapital på kr. 116.355.546. , Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 13.462.805, og koncernens balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 314.564.869, og en egenkapital på kr. 116.355.546.
19-05-2021

Map