Company type
Limited Corporation
Established
2016
Size
Micro
Employees
1
Revenue
10 MDKK
Gross profit
6,178,181 DKK
Operating Profit (EBIT)
4,010,104 DKK
Profit for the year
402 MDKK
Equity
1,040 MDKK
Advertising protection
The company is advertising protected. This means that the information may not be used for marketing purposes.
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
3/4,718
"Top 10%"
Rank in Denmark
490/334,976
"Top 10%"

Top management - top 3

Board - top 3

Michael Vinther 75Chairman of board
Anders Kæmsgaard Bidstrup 12Boardmember
Hans-Bo Hyldig 125Boardmember

Legal owners - top 3

100%Ny Valby Holding A/S

Rights certificate

Selskabet tegnes af den administrerende direktør, en direktør i forening med bestyrelsesformanden, den samlede direktion i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

Company information based on CVR

NameNy Valby Udvikling A/S
Alternate namesNy Valby A/S Show more
CVR37438979
AddressTorveporten 41, c/o FB Gruppen A/S, 2500 Valby
IndustryDevelopment of building projects [411000]
Established09-02-2016 (7 yr)
Company typeLimited Corporation
Number of employees1 (man years:0)
Advertising protectionYes
AuditorDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab since 19-04-2017
Financial statement period01-01 to 31-12
Company capital5,000,000 DKK
500,000 DKK (09-02-2016 - 27-04-2016)
Articles of assoc. last26-04-2022

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er ejendomsudvikling samt hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
10,100
-94%
161,505
+348%
36,034
-
Gross Profit
6,178
-
-24,811
-
-16,754
-
Profit for the year
402,164
+69%
238,187
-29%
337,036
+61%
Equity
1,040,133
+63%
639,878
-2%
651,691
+107%
Total Assets
1,278,383
+20%
1,068,944
+0%
1,068,488
+7%

Mangement review

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forholdÅrets resultat udgør et overskud på 402.164 t.kr.

​Selskabets aktiviteter og udvikling afspejles i al væsentlighed gennem dets datterselskaber, som nærmere omtalt herunder og anses for koncernen.

​Koncernen erhvervede i foråret 2016 den gamle Grønttorvsgrund på ca. 150.000 m² i Valby, hvor der frem mod
udgangen af 2022 skal udvikles og opføres samlet ca. 244.000 m² bolig og erhvervsenheder i en helt ny bydel
centreret om den 23.000 m² store Grønttorvspark, der sammen med væksthuse, grønne bede og taghaver
bidrager til, at det bliver en levende bydel med fokus på fællesskaber og grønne værdier.

​Koncernen etablerede herudover i 2020, med en ekstern part, et fælles Joint Venture, der som bygherre skal
opføre og fremover eje ca. 29.000 m² udlejningsboliger – koncernens hidtil største enkeltstående projekt - på en
nabogrund til Grønttorvet. Projektet, der bliver koncernens første DGNB Guld certificerede, afsluttes i
begyndelsen af 2022. Der er i 2021 sket aflevering af, og indflytning i, de første ca. 21.000 m², hvilket har
afstedkommet en dagsværdiregulering, der har påvirket resultatet væsentligt.

​I 2021 eri alt færdiggjort og afleveret 677 ejer- og lejeboliger samt endnu en daginstitution til Københavns
Kommune. Udover det nævnte Joint Venture, har koncernen fastholdt en ejendom på ca. 9.700 m² som
investeringsejendom. Ejendommen er afleveret og ibrugtaget i 2021, er fuldt udlejet og har bidraget meget
positivt til koncernens indtjening i 2021 som følge af indregnet dagsværdiregulering.

​I året er samtidigt igangsat det sidste byggeri på Grønttorvet; et kombineret bolig- og erhvervsprojekt med knapt
9.200 m² ungdomsboliger (almene og private) samt godt 10.000 m² erhvervshus med forretninger, kontorer,
fælles kantine og mødefaciliteter. Projektet afleveres i slutningen af 2022 og vil blandt andet blive domicil for FB
Gruppen fremover.

​Endeligt afleveres i 2022 også et fælleshus med orangeri til brug for områdets beboere.

​De sidste byggerier afsluttes i slutningen af 2022. Herefter har koncernen, som en del af lokalplanen, forpligtet
sig til at forskønne og opgradere en af indfaldsvejene til området, ligesom de sidste park- og fællesanlæg skal
færdiggøres. Det endelige Grønttorvsprojekt forventes helt færdigudviklet i 1. halvår af 2023.
26-04-2022

Map