Company type
Limited Corporation (APS)
Established
2015
Size
Micro
Employees
1
Revenue
- DKK
Gross profit
4,583,088 DKK
Operating Profit (EBIT)
4,321,055 DKK
Profit for the year
3,835,086 DKK
Equity
-1,249,010 DKK
ad

More financial key figures and analyses?

In Bisbase Premium you get more financial key figures for both companies, groups and industries plus access to exclusive industries complied by experts. You can also create your own analyses! It only takes a minute or so - and it's free!

Rank Profit for the year

Rank in industry
1/11
"Top 10%"
Rank in Denmark
26,554/337,325
"Top 10%"

Top management top 3

Legal owners top 3

Rights certificate

Selskabet tegnes af en direktør.

Company information based on CVR

NameNordgaarden Aps
CVR36939893
AddressNordvestvej 4, 4520 Svinninge
IndustryManufacture of articles of fur [142000]
Established29-06-2015 (8 yr)
First financial statement period01-01-2015 to 31-12-2015
Company typeLimited Corporation (APS)
Number of employees6 (man years:6)
Advertising protectionNo
AuditorRevisorgården Godkendte Revisorer A/S since 29-06-2015
Financial statement period01-01 to 31-12
Bank connectionSparekassen Sjælland-Fyn
Company capital50,000 DKK

Member of industries

Purpose

Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af pelsdyr samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Financial Statement

 202120202019
Currency/unit000' DKK000' DKK000' DKK
Revenue
-
-
-
-
-
-
Gross Profit
4,583
+29%
3,558
-
-2,529
-
Profit for the year
3,835
+130%
1,669
-
-5,728
-
Equity
-1,249
-
-5,084
-
-7,772
-
Total Assets
5,633
-39%
9,287
+67%
5,549
-43%

Mangement review

Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet er fremstilling af minkskind samt salg af pelsdyr og anden hermed beslægtet virksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr. 3.835.086, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på kr. 5.632.721, og en egenkapital på kr. -1.249.010. Selskabet har grundet covid-19 og statens udmelding måtte aflive hele minkbesætning i sidste regnskabsår. Dette har haft stor betydning for de fremtidige forventninger til selskabets drift. Selskabet har i året modtaget aflivningsbonus samt acontoafregning for tab på skind. Selskabet afventer den endelige erstatning for skindværdi og ekspropriation. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Selskabet har efter regnskabsårets udløb modtaget en større a'conto afregning for tab på skind, hvilket medfører at egenkapitalen er reetableret i det nye år. Forventninger til fremtiden Vi henleder opmærksomheden på note 3 i årsrapporten, hvoraf det fremgår, at selskabets fortsatte drift er betinget af fortsat kapitaltilførsel. Det er ledelsens vurdering, at selskabet fortsat vil få tilført yderligere kapital indtil selskabet modtager de forventede erstatninger for tab af skind og senere ekspropriation, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr. 3.835.086, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på kr. 5.632.721, og en egenkapital på kr. -1.249.010. Selskabet har grundet covid-19 og statens udmelding måtte aflive hele minkbesætning i sidste regnskabsår. Dette har haft stor betydning for de fremtidige forventninger til selskabets drift. Selskabet har i året modtaget aflivningsbonus samt acontoafregning for tab på skind. Selskabet afventer den endelige erstatning for skindværdi og ekspropriation. , Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et resultat på kr. 3.835.086, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en balancesum på kr. 5.632.721, og en egenkapital på kr. -1.249.010. Selskabet har grundet covid-19 og statens udmelding måtte aflive hele minkbesætning i sidste regnskabsår. Dette har haft stor betydning for de fremtidige forventninger til selskabets drift. Selskabet har i året modtaget aflivningsbonus samt acontoafregning for tab på skind. Selskabet afventer den endelige erstatning for skindværdi og ekspropriation.
29-06-2022

Map